Governance

Topsector Governance

Het Topteam LSH is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van de Topsector. Het Topteam bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de academie en de overheid en bouwt voort op de diepgaande expertise van de Adviesraad. Het Uitvoerend Bureau ondersteunt Topsector LSH en fungeert als centraal aanspreekpunt. Als stichting staat het bureau van de Topsector LSH formeel onder toezicht van een onafhankelijke Governance.

Governance Gezondheid & Zorg

Het Maatschappelijke Thema Gezondheid & Zorg heeft begin 2020 een eigen governance geïntroduceerd. De deelnemers vertegenwoordigen de belangrijkste coalitiepartners van de quadruple helix (burgers/patiënten, bedrijfsleven, academische wereld en overheid). Voor de strategie van het MT G&Z vindt strategische afstemming en besluitvorming plaats op bestuurlijk niveau in het zogenoemde Themateam, dat 2-3 keer per jaar bijeenkomt onder voorzitterschap van het Boegbeeld en tevens Topteamvoorzitter van de Topsector LSH. Het Themateam is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle 17 MT G&Z deelnemers aan het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), per KIC-deelnemer een vertegenwoordiger op bestuursniveau. Het Themateam neemt besluiten, als individuele KIC-deelnemer(s) en/of collectief. 

Het Themateam wordt bijgestaan door een tactisch-operationeel team, het Kernteam, dat besluit-voorbereidend werk doet voor het Themateam. Hierbij wordt het ‘sherpa principe’ gevolgd, dat wil zeggen dat iedere KIC-deelnemer-representant van het Themateam een beleidsmedewerker in het Kernteam heeft zitten. Het Kernteam bereidt besluiten voor en hanteert een overlegfrequentie van 6-8 keer per jaar onder voorzitterschap van de Algemeen Directeur van het TKI-Bureau van Topsector LSH. Daarnaast geven de vijf Missieteams, één team per VWS-missie, inhoudelijk advies over missie specifieke processen zoals missie specifieke calls en programma's in samenwerking met (leden van) het Kernteam en de Topsector.