Kernteam

Top sectoren
Kees de Gooijer, AgriFood
Eda Bener Aksam, Chemie
Bart Ahsmann, CLICKNL en sleuteltechnologieën
Frits Grotenhuis, ICT
Leo Warmerdam, HTSM en sleuteltechnologieën
Bas van Bree, Logistiek
Nico van Meeteren, LSH (Voorzitter)
Maggy Sallons, LSH (Secretaris)
José Vogelezang, T&U

Overheid
Korienke Smit, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bea van Golen, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Anne van Putten, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Albert van der Horst, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jeanine de Regt, Provincies (IPO)

Financiers
Eras Draaijers, Regieorgaan SIA
Lonneke Baas (IQ), ROMs
Merik Seven, ZonMw
Lise de Jonge, NWO
Lisette Krul, SGF

Burgers/Patiënten
Anja van der Aa, Samen030/NLZVE

Branche
Iris van Bemmel, FME
Peter Bertens, VIG

Kennisinstituten
Sandra Eikhout, TNO
Dov Ballak - NFU
Sandra Bolt, The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences
TBD, RIVM
Marieke Fix, MBO