News

Subsidieronde MOOI in Beweging geopend

Vanaf vandaag kunt u samen met andere partijen in een samenwerkingsverband een subsidieaanvraag indienen voor onderzoeks- en innovatieprojecten voor drie verschillende subsidieoproepen: 1) meer en beter bewegen van het jonge kind (0-6 jaar), 2) veilige sportomgeving voor de (jeugdige) topsporters en 3) aanpak, ervaringen en effecten professionalisering van het sportaanbod. De deadline van indienen is 14 november 2023, 14.00 uur.
Subsidieronde MOOI in Beweging geopend

SPREAD+: nuttige interventies voor mensen met dementie

Er zijn in de loop der jaren veel interventies en producten ontwikkeld voor mensen met dementie. Toch wordt er nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Het consortium SPREAD+ onderzoekt hoe het beter kan én vult eventuele hiaten aan.
Group

Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Gezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven van individuele Nederlanders en voor het functioneren van onze maatschappij als geheel. Wanneer dat nodig is, moet iedereen kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat gaat niet vanzelf en vraagt om preventieve gezondheidsmaatregelen en het anders organiseren van de zorg. Het kabinet werkt hier samen aan met zorgpartijen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Lees verder.
Kabinet zet in op toegankelijkheid en betaalbaarheid zorg in 2024

Collaboration the Netherlands and Sweden

During the state visit from the Netherlands in October 2022, four declarations of intent were signed between parties from the Netherlands and Sweden in life science. Now almost a year has passed and the parties gathered at the Netherlands' residence in Stockholm on September 12 to describe what happened with the collaborations and sign further declarations of intent.
Groepsfoto

Nierschade beter opgespoord door thuistest

Onderzoek naar het vroeg opsporen van nierschade met een eenvoudige urinetest blijkt succesvol. In 2019 en 2020 werden ongeveer 15.000 inwoners van 45 tot 80 jaar oud in de Gemeente Breda uitgenodigd voor het NierCheck-onderzoek. Meer dan de helft (59%) van de mensen deed mee door thuis urine te testen op eiwit. Bij 3.5% van hen bleek er sprake van nierschade, wat op termijn tot hart- en nierfalen kan leiden.
Nierschade beter opgespoord door thuistest

Hoe beïnvloedt de fysieke leefomgeving de gezondheid van mensen?

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt 4 miljoen subsidie voor het project ECOTIP. In het project bestuderen onderzoekers de invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid van mensen. Het doel is kantelpunten vinden: op welk moment is er echt een tekort aan groen, gezond voedselaanbod of schone lucht in een buurt?
Hoe beïnvloedt de fysieke leefomgeving de gezondheid van mensen?

Oogmelanoom beter vast te stellen dankzij nieuwe MRI-technieken

Het is het LUMC gelukt om met nieuwe MRI-technieken diagnoses te stellen voor verschillende oogziekten, waaronder oogmelanoom. Daarmee worden letterlijk ogen van patiënten gered.
Oogmelanoom beter vast te stellen dankzij nieuwe MRI-technieken

Marcel Levi: 'Beschouw investeringen in onderzoek als investering in de toekomst, niet als kostenpost'

‘We moeten echt komen tot een andere manier van denken over onderzoek in Nederland. Het is niet iets dat geld kost, maar iets dat waarde genereert voor de maatschappij en de economie.’ Dat zei NWO bestuursvoorzitter, Marcel Levi, tijdens de opening van het academisch jaar van de Universiteit Groningen, die vandaag plaatsvond.
Marcel Levi: 'Beschouw investeringen in onderzoek als investering in de toekomst, niet als kostenpost'

Een duik in de toekomst van ouderenzorg in 2040 - Podcast ‘Onderweg naar zorgen’

Een podcast is natuurlijk helemaal van deze tijd. Maar in deze tijd moeten we juist naar de toekomst kijken en dat doet een nieuwe podcastserie van Takeda. Beginnend met de aankondiging dat we in 2040 maar liefst 4,9 miljoen inwoners van 65 jaar en ouder hebben. Reden genoeg om mogelijke problemen en gevolgen onder ogen te zien – en te horen dus. Gelukkig met advies: hoe kunnen we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken.
Een duik in de toekomst van ouderenzorg in 2040 - Podcast ‘Onderweg naar zorgen’

Onderzoekers over rol erfelijkheid en data bij alzheimer  - Eerste ABOARD resultaten op AAIC

Op het Wereld Alzheimer Congres AAIC presenteerden jonge onderzoekers van het Nederlandse ABOARD-project onlangs hun eerste resultaten. We spraken twee van hen over erfelijkheid bij alzheimer en het belang van Real World Data. 
Onderzoekers over rol erfelijkheid en data bij alzheimer  - Eerste ABOARD resultaten op AAIC