News

Subsidieoproep voor onderzoek naar leefstijl in de zorg

Leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Dit wordt ook onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Daarom stellen ZonMw, de SGF en Health~Holland een subsidieoproep open gericht op onderzoek naar leefstijl in de zorg. Indienen kan tot 20 juni (14:00 uur). Op 11 april kunt u uw vragen stellen tijdens onze bijeenkomst.
Gezonde voeding

Zorginfarct bestrijden met informele zorg en AI

Dit artikel bevat een interview met Prof. Dr. Nico van Meeteren. Nico is algemeen directeur van de Topsector Life Sciences & Health (LSH), ook Health~Holland genoemd en hoogleraar Perioperatieve gezondheid bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
Nico van Meeteren

Financiering Professional Doctorate-kandidaten

In de periode 2023-2029 wordt onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Hogescholen in 7 domeinen de pilot van de professional doctorate (PD) uitgevoerd. De PD is een nieuwe beroepsopleiding waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat.
Financiering Professional Doctorate-kandidaten

Ida Haisma, Directeur Stichting Leiden Bio Science Park, stopt per eind 2023.

Ida heeft vanaf 2019 vormgegeven aan de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. Onder haar leiding is het Leiden Bio Science Park (LBSP) de afgelopen jaren verder getransformeerd naar een innovatiedistrict op het gebied van medicijnontwikkeling en gezondheid. Het LBSP is een bruisend en snel groeiend innovatie-ecosysteem, dat momenteel bestaat uit meer dan 350 organisaties met ruim 22.000 banen en 21.000 studenten.
Ida Haisma

Zes onderzoeksprojecten van start over zorg in de eigen leefomgeving (KIC)

Zes PPS-consortia ontvangen financiering voor onderzoek naar zorg in de eigen leefomgeving. Met de steeds groter wordende druk op de zorg staan we voor een grote maatschappelijke uitdaging. Eén van de oplossingen is zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven, met meer eigen regie en met behulp van technologie. De KIC-call Zorg in de eigen leefomgeving richt zich op technologie en verplaatsing van zorg naar de eigen leefomgeving voor het onderzoek is ruimt 14 miljoen euro beschikbaar, waarvan NWO ruim 12 financiert. Partners dragen ruim 2 miljoen euro.
Zes onderzoeksprojecten van start over zorg in de eigen leefomgeving (KIC)

Binnenkort eerste subsidiemogelijkheid

Binnenkort opent ZonMw namens Nationaal Plan Hoofdzaken de eerste subsidieoproep (verwachte openstelling in het tweede of derde kwartaal van 2023). De oproep richt zich op 'Oplossingen voor de patiënt van vandaag sneller realiseren', de eerste programmalijn.
subsidie

Open Call: MIT: R&D-samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)

Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI)? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject op het thema AI. Zo stimuleert de overheid innovatie.
Open Call: MIT: R&D-samenwerkingsprojecten Artificiële Intelligentie (AI)

Nieuwe MKB R&D Call!

Mkb’ers opgelet: de nieuwe MKB R&D Call staat open! Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) sluit de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter aan op de behoeften van het innovatief midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit doen wij middels een pilot call met een beschikbaar budget van €3,3 miljoen aan PPS-toeslag. Hiervan is €2,4 miljoen beschikbaar voor het mkb.
MKB call

210 miljoen euro voor groei publiek private samenwerking in beroepsonderwijs

Om de innovatiekracht en de productiviteit van bedrijven te verhogen, trekt het kabinet de komende jaren 210 miljoen euro uit voor de opschaling van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en werkgevers. De subsidieregeling voor de publiek-private samenwerking in het mbo en het hbo is vandaag opengesteld. Dat maakte minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bekend tijdens een bezoek aan RDM Rotterdam, waar Hogeschool Rotterdam, STC en Techniek College Rotterdam samenwerken met het bedrijfsleven. De regeling is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen van het kabinet.
Public-Private Partnership allowance

De stembus is geopend! - Nationale Zorginnovatieprijs 2023

Het is zover: de stembus voor de publieksprijs van de Nationale Zorginnovatieprijs 2023 is zojuist geopend! Vanaf nu kun je een week lang stemmen op jouw favoriet! Welke finalist breng jij een stapje dichter in de buurt bij het winnen van dé prijs voor de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase? Via deze link ga je direct naar de stembus. 
De stembus is geopend! - Nationale Zorginnovatieprijs 2023