MKB Call

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) stimuleert innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking (PPS) in de LSH-sector (financieel) te ondersteunen. Met deze regeling worden ondernemingen en onderzoeksorganisaties gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research & development (R&D) met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de LSH-sector te ontwikkelen ten behoeve van het genereren van economische revenuen. Het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) bureau is het uitvoerende orgaan van de Topsector LSH en kan een samenwerkingsproject financieel ondersteunen door PPS-toeslag toe te kennen.

Binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid richt de Topsector LSH zich met de publiek- private samenwerkingen op het maatschappelijk thema gezondheid & zorg (MT G&Z). De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg beschrijft de ambities binnen het MT G&Z en de bijbehorende strategie om deze ambities waar te maken. Een van deze strategieën betreft de betrekking en stimulering van het MKB. In de recente Kamerbrief Innovatie en impact van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komen deze ambities nadrukkelijk naar voren en zullen deze worden vervolgd in 2024 -2027. Om deze strategie te realiseren is deze nieuwe call in het leven geroepen. Met deze call hoopt de Topsector LSH aan de wensen en behoeften van het MKB te kunnen voldoen.

In 2023 heeft de Topsector LSH €6,6 miljoen aan PPS-toeslag gereserveerd voor de MKB-call. Hiervan is €4,8 miljoen beschikbaar voor het MKB. Middels deze nieuwe call kan het MKB onder bepaalde voorwaarden subsidie ontvangen om één bestaand of nieuw R&D FTE aan een industrieel publiek-privaat samenwerkingsproject te laten werken.

Wat kan je aanvragen?

Het MKB kan per projectjaar maximaal €150.000 aan PPS-toeslag aanvragen. Het project duurt maximaal 2 jaar voor micro- en klein MKB en maximaal 4 jaar voor middelgroot MKB. Per project mogen de onderzoeksorganisaties aanspraak maken op maximaal €150.000 PPS-toeslag.

Wanneer kan je aanvragen?

Het indienen van een aanvraag bestaat uit de volgende twee stappen:

  • Stap 1: Indienen vooraanmelding (deadline 15 mei 2023, CET 17:00)
    • Reeds verlopen.
  • Stap 2: Indienen uitgewerkte aanvraag (deadline 19 september 2023, CET 17:00)
    • Maak hiervoor gebruik van onderstaand aanvraagformulier. Alleen partijen die zijn geselecteerd voor de tweede ronde mogen hun aanvraag indienen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via tki@health-holland.com.

Lees de volledige subsidieoproep

De volledige subsidieoproep vindt u hieronder, hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. Daarnaast zijn hier ook de bijbehorende documenten voor indiening te downloaden. 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Jochem Christiaansen (Adviseur MKB en Financiën), christiaansen@health-holland.com.