MKB Call (Vooraanmeldingen gesloten)

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) stimuleert innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking (PPS) in de LSH-sector (financieel) te ondersteunen. Met deze regeling worden ondernemingen en onderzoeksorganisaties gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research & development (R&D) met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de LSH-sector te ontwikkelen ten behoeve van het genereren van economische revenuen. Het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) bureau is het uitvoerende orgaan van Topsector LSH en kan een samenwerkingsproject financieel ondersteunen door PPS-subsidie toe te kennen.

Binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid richt Topsector LSH zich met de publiek-private samenwerkingen op het maatschappelijk thema gezondheid & zorg (MT G&Z). De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2024-2027 Gezondheid & Zorg beschrijft de ambities binnen het MT G&Z en de bijbehorende strategie om deze ambities waar te maken. Eén van deze strategieën betreft de betrekking en stimulering van het mkb. In de recente Kamerbrief Innovatie en impact van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komen deze ambities nadrukkelijk naar voren en zullen deze worden vervolgd in 2024-2027. Om deze strategie te realiseren is deze nieuwe call in het leven geroepen. Na een succesvolle pilot is besloten in 2024 de MKB Call voort te zetten. Met deze call hoopt Topsector LSH aan de wensen en behoeften van het mkb te kunnen voldoen. 

In 2024 heeft Topsector LSH €5 miljoen aan PPS-subsidie gereserveerd voor de MKB Call. Hiervan is €3,3 miljoen beschikbaar voor het mkb. Middels deze call kan het mkb onder bepaalde voorwaarden subsidie ontvangen om één bestaand of nieuw R&D FTE aan een industrieel publiek-privaat samenwerkingsproject te laten werken.

Wat kan je aanvragen?

Het mkb kan per projectjaar maximaal €150.000 aan PPS-subsidie aanvragen. Het project duurt maximaal 2 jaar. Per project mogen de onderzoeksorganisaties aanspraak maken op maximaal €150.000 PPS-subsidie.

Wanneer kan je aanvragen?

Het indienen van een aanvraag bestaat uit de volgende twee stappen:

  • Stap 1: Indienen vooraanmelding (start 1 februari 2024, CET 12:00)
    • Het vooraanmeldingsformulier zal 1 februari 12:00 CET op deze website worden geplaatst. Er zal hier worden uitgegaan van een first come, first serve proces.
  • Stap 2: Indienen uitgewerkte aanvraag (deadline 9 april 2024, CET 17:00)
    • Alleen partijen die zijn geselecteerd voor het uitwerken van een volledige aanvraag mogen hun aanvraag indienen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via tki@health-holland.com.

Lees de volledige subsidieoproep

De volledige subsidieoproep vindt u hieronder, hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. Daarnaast zijn hier ook de bijbehorende documenten voor indiening te downloaden. 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Sten Heck (Programma Coördinator) via heck@health-holland.com.