Nierstichting – Health~Holland PPS Call

Deze subsidieoproep is een initiatief van de Nierstichting Nederland en Health~Holland (Top Sector Life Sciences & Health). Gezamenlijk streven wij naar translationeel, interdisciplinair onderzoek binnen het nefrologieveld om relevante toepassingen voor nierpatiënten, hun naasten en risicogroepen voor het ontwikkelen van chronische nierschade mogelijk te maken.

De oproep richt zich op onderzoek dat past binnen de centrale missie Gezondheid & Zorg en ten minste 1 van de 5 missies die bijdragen aan deze centrale missie, zoals beschreven in de Kennis & Innovatie Agenda (KIA) 2024-2027 Zorg & Gezondheid. De Nierstichting – Health~Holland PPS Call 2024 staat open voor aanvragen waarbinnen ontwikkelingen een rol spelen die beginnen bij Technology Readiness Level 4 (TRL4).

Het totaal beschikbare budget voor de Nierstichting – Health~Holland PPS Call 2024 is €1.400.000, bestaande uit €1.000.000 bijdrage van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, via PPS Subsidie die is toegekend aan Health~Holland voor de stimulans van Publiek-Private Samenwerking en €400.000 in cash bijdrage van de Nierstichting.

In deze subsidieronde worden 2 projecten gesubsidieerd. Het maximaal beschikbare subsidiebedrag per aanvraag is:

  • PPS Subsidie (Health~Holland): €500.000
  • In cash bijdrage (Nierstichting): €200.000

Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare PPS-subsidie moet ieder project €500.000,- PPS-subsidie gebruiken.

Voorgenomen tijdslijn

Deadline vooraanvragen: 12 juni 2024
Uitnodiging volledige aanvragen: juli 2024
Deadline volledige aanvragen: 1 november 2024
Presentatie/ Interview beoordelingscommissie: februari 2025
Toekennings-/afwijzingsbrief: 1 maart 2024

Deadline

De deadline voor het indienen van vooraanvragen is op woensdag 12 juni 2024, 23:59 uur. De indiening van een volledige aanvraag is enkel op uitnodiging.

Indienen Nierstichting

Indienen gaat via de Nierstichting. Klik hier voor het volledige proces en voor het indienen.

Het vooraanvraagformulier is hieronder te vinden (onder ‘Formulieren’).

De ingediende vooraanvragen worden beoordeeld door de International Scientific Advisory Board (ISAB) van de Nierstichting. De volledige aanvragen worden beoordeeld door externe wetenschappelijke referenten, een panel van en patiëntbeoordelaars, en de ISAB. De referenten en adviesraden brengen een advies uit aan de Nierstichting. De programmacommissie van de Nierstichting neemt dit advies zwaarwegend mee in haar uiteindelijke besluit over toekenning van subsidie.

Voorwaarden en informatie Nierstichting – Health~Holland PPS Call 2024

Formulieren