Privacyverklaring

Health~Holland hecht veel waarde aan het adequaat waarborgen van jouw privacy. Alle verwerkingen van persoonsgegevens die bij ons plaatsvinden zijn dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, de wettelijke grondslag waarop we ze verzamelen, hoe we jouw gegevens verzamelen, of we jouw gegevens delen, hoe lang wij je gegevens bewaren, wat we doen om deze te beschermen, welke rechten je hebt, hoe jij je rechten kunt uitoefenen en hoe je contact met ons kunt opnemen. Wij vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van jouw privacyrechten en raden je daarom aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Welke gegevens verwerken we?

Tenzij het nodig is om de gegevens hun identificeerbare kenmerken te laten behouden, anonimiseren we de gegevens die we verzamelen. We slaan deze gegevens op een dusdanige manier op dat identificatie aan de hand van deze gegevens niet meer mogelijk is. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Academische titel(s)
 • Curriculum vitae
 • E-mailadres
 • Correspondentieadres
 • Telefoonnummer
 • Werkgever en afdeling

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doelstellingen:

 • Informeren over wijzigingen in onze diensten en nieuwe ontwikkelingen
 • Sturen van tweemaandelijkse nieuwsbrieven
 • Bijhouden van evenementenbezoek
 • Verwerken van een sollicitatie
 • Verwerken van een aanvraag voor een PPP-vergoeding
 • Opstellen van de PPS-overeenkomst
 • Bewaken van de voortgang van de projecten die een vergoeding van ons ontvangen
 • Verwerken van je aanvraag innovatiemakelaar
 • Bewaken van het gebruik van de vergoeding innovatiemakelaar
 • Verwerken van aanvragen rond netwerkactiviteiten
 • Monitoren van het gebruik van de vergoeding voor netwerkactiviteiten
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Faciliteren van samenwerking

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Toestemming

Wanneer jij je aanmeldt voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief, een samenwerkingsportaal of een evenement, dan geef jij ons toestemming om jouw gegevens te verwerken. Ook wanneer je solliciteert op een vacature in onze organisatie, geef je ons toestemming om je gegevens om je gegevens te verwerken.

Het kan ook voorkomen dat je je visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft, hiermee geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang, opstellen van een overeenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wanneer je een aanvraag indient voor een PPS-toeslag, beoordelen we je aanvraag niet alleen op wetenschappelijke kwaliteit, maar beoordelen we ook het consortium en het ervaringsniveau van de mensen die eraan deelnemen. Dit doen we om er zeker van te zijn dat het consortium over de nodige kennis en ervaring beschikt om het onderzoeksproject tot een goed einde te brengen (grondslag gerechtvaardigd belang).

 • Als je aanvraag voor een PPS-toeslag wordt toegekend, stellen we de PPS-toeslagovereenkomst op. Dit is een contract tussen Health~Holland en het consortium waarin de rechten en plichten van alle betrokken partijen zijn vastgelegd (grondslag overeenkomst).
 • Om aanspraak te kunnen maken op de PPS-vergoeding is Health~Holland wettelijk verplicht om alle toegekende PPS-vergoedingsprojecten bekend te maken aan het Rijksbureau voor Ondernemend Nederland (RVO). Hieronder vallen ook de persoonsgegevens van de personen die bij deze projecten betrokken zijn (grondslag wettelijke verplichting).
 • Bij een aanvraag voor het innovatiemakelaarsprogramma of het netwerkactiviteitenprogramma beoordelen wij uw aanvraag op naleving van de relevante voorwaarden en regelgeving (grondslag gerechtvaardigd belang). Bij toekenning stellen we een overeenkomst op waarin de rechten en plichten van alle partijen zijn vastgelegd (grondslag overeenkomst).
 • Health~Holland is wettelijk verplicht om alle toegekende projecten bekend te maken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hieronder vallen ook de persoonsgegevens van de betrokken personen (grondslag wettelijke verplichtingen).

Gerechtvaardigd belang

Het kan voorkomen dat er foto's en/ of video-opnamen worden gemaakt tijdens een (digitaal) evenement dat wij (mede-)organiseren. Deze beelden kunnen wij vervolgens gebruiken voor een publicatie over het georganiseerde evenement. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang omdat deze beelden bedoeld zijn om een sfeerimpressie te geven en/of om verslag te doen van het evenement. De gemaakte beelden zijn dus niet bedoeld voor het identificeren van de aanwezigen. Deze publicaties hebben ook geen commercieel doel maar zijn journalistiek van aard.

De gemaakte beeldopnames kunnen daarnaast ook worden gebruikt bij de aankondiging van de volgende editie van het desbetreffende evenement.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

De gegevens die we verzamelen worden door jou verstrekt, wij verzamelen niet op een andere manier persoonsgegevens. Jij verstrekt ons gegevens wanneer jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een evenement, een PPS-toeslag aanvraagt, je aanmeldt voor het innovatiemakelaarsprogramma, je aanmeldt voor het netwerkactiviteitenprogramma of solliciteert op een vacature of je visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft.

Delen jullie mijn gegevens?

Health~Holland zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of delen met derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Alleen bij het organiseren van een evenement samen met een derde partij kunnen wij jouw gegevens delen met deze medeorganiserende partij(en). Health~Holland zal ook geen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie publiekelijk weergeven.

Sommige pagina's bevatten ingesloten video's van YouTube. Bij het openen van een dergelijke pagina wordt informatie over je bezoek doorgestuurd naar het Amerikaanse bedrijf Google, dat eigenaar is van YouTube. Dit kan worden gebruikt om jouw bezoeken op verschillende websites bij te houden. Google kan deze informatie met derden delen wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer derden deze informatie voor Google verwerken. Zorginnovatie.nl noch Health~Holland hebben toegang tot en zijn niet betrokken bij de verwerking van deze gegevens. Daarnaast kan het ook voorkomen dat de informatie die naar Google wordt verzonden en (voor onbepaalde tijd) wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of totdat je een verzoek indient om je persoonsgegevens te verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Abonnement nieuwsbrief: onbepaalde periode (totdat jij je uitschrijft)
 • Curriculum vitae en sollicitatiebrief: de duur van het wervingsproces en na jouw toestemming voor verlegd bewaren maximaal 1 jaar.
 • Gegevens met betrekking tot de PPS-toeslag: conform contractuele afspraak
 • Gegevens met betrekking tot het innovatiemakelaarsprogramma of het netwerkactiviteitenprogramma: conform contractuele afspraak.

Cookies

Deze website plaatst alleen functionele cookies. Om te analyseren hoe onze site wordt gebruikt, hebben we gekozen voor een privacyvriendelijke analysemethode. Hiermee kunnen we het gedrag van onze bezoekers anoniem meten, waardoor je privacy gewaarborgd blijft en we tegelijkertijd onze website kunnen verbeteren. Marketing en andere tracking cookies worden niet geplaatst. 

Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Wij nemen onze digitale beveiliging zeer serieus. Daarom houden we ons aan hoge veiligheidsnormen en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de door ons verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden ook periodiek geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en om je van informatie te voorzien over met wie wij deze delen. Je hebt op elk moment het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt je op elk moment afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door het relevante afmeldingsproces te volgen dat wordt beschreven in de betreffende e-mail.

Identificatie

Om misbruik van bovengenoemde rechten te voorkomen, zullen wij je bij de uitoefening ervan vragen om je te identificeren door een fotokopie van je identiteitsbewijs toe te voegen aan je verzoek. Om te voorkomen dat we onnodig (gevoelige) persoonsgegevens verwerken (die wij voor dit doel niet nodig hebben), verzoeken wij je om je Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en documentnummer onleesbaar te maken op de ingezonden kopie van je identiteitsbewijs. Hiervoor raden wij aan om gebruik te maken van de KopieID-app van de Rijksoverheid. Met deze app is het mogelijk om op een veilige manier een kopie te maken van je identiteitsbewijs.

Wanneer je een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te ontvangen, streven wij ernaar je verzoek binnen 20 werkdagen af ​​te ronden. Mochten wij niet aan deze termijn kunnen voldoen, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Hoe beschermen we de privacy van minderjarigen?

We begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van minderjarigen van 16 jaar en jonger te beschermen. Onze website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Indien je minderjarig bent, dien je de voorwaarden van deze privacyverklaring samen met je ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je ze begrijpt en accepteert. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder toestemming van een ouder of voogd, zullen we die persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Toezichthoudende autoriteit

Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie op jouw verzoek, dan behoud je altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je je rechten willen uitoefenen, vragen of opmerkingen hebben over onze privacyverklaring, dan horen wij dit uiteraard graag. Hiervoor kan je contact met ons opnemen. ). Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@health-holland.com, ons te bellen ons op +31 (0)70 205 14 00, of een brief te sturen, ter attentie van de Privacy Officer, naar het volgende adres:

Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
Nederland

Veranderingen in onze privacyverklaring

De meest recent bijgewerkte versie van deze privacyverklaring staat op onze website. We hebben de verklaring voor het laatst gewijzigd op 1 april 2024.