Subsidieoproep voor de doorontwikkeling van humane meetmodellen

Deze informatiepagina is bedoeld voor onderzoekers en hun samenwerkingspartners die overwegen om een onderzoeksaanvraag in te dienen.   

Waarom deze subsidieoproep?

Gezondheidsonderzoek dat van goede voorspellende waarde is voor de situatie in de mens is belangrijk om ervoor te zorgen dat resultaten in de mens toegepast kunnen worden. Humane meetmodellen zijn onderzoeksmodellen die de mens als uitgangspunt nemen, zoals humane cellen en weefsels op een chip of computermodellen die humane data gebruiken. Hiermee wordt het mogelijk om onderzoek beter voorspelbaar en sneller toepasbaar te maken voor de patiënt. Daarnaast zal de wetenschap door gebruik van deze modellen minder afhankelijk zijn van proefdieronderzoek.

Om de ontwikkeling van humane meetmodellen te stimuleren, hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) binnen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen een nieuwe subsidieoproep opengesteld. Deze derde subsidieoproep binnen het programma richt zich op de doorontwikkeling van veelbelovende humane meetmodellen.

Meer informatie is te vinden in de call tekst onder aan de pagina.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag kan ingediend worden door een consortium bestaande uit:

  • minimaal twee onderzoeksinstituten waarvan één de hoofdaanvrager is;
  • samenwerkingspartners of medeaanvragers, waarvan minimaal één onderneming met winstoogmerk.

Voor het programma ‘Humane Meetmodellen’ wordt subsidie vanuit de PPS-innovatieregeling beschikbaar gesteld. Hiermee moet voldaan worden aan de bijbehorende (cofinancierings)voorwaarden. Deze worden, naast de voor deze oproep specifieke voorwaarden, uitgebreid beschreven in de Call for proposals, die je hieronder kunt downloaden.

Wat kun je aanvragen?

Voor ieder project kan maximaal 1 miljoen euro subsidie aangevraagd worden.
In totaal is er ruim 5.4 miljoen euro beschikbaar deze ronde.
De looptijd van een project is minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar.

Hoe kun je een aanvraag indienen?

De aanvraag en de benodigde bijlagen moeten uiterlijk 4 oktober 2024 (14:00 CE(S)T) per mail naar humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl worden gestuurd.

Het is belangrijk dat (in ieder geval) onderstaande formulieren ingevuld meegestuurd worden:

  • Aanvraagformulier
  • Budget sheet
  • Concept consortium agreement
  • Letter(s) of commitment

Planning

Onderstaande data zijn belangrijk om te onthouden:

14 mei 2024: Opening subsidieoproep Humane Meetmodellen 3
10 juni 2024: Online informatiebijeenkomst (15:00 uur).
Bijwonen kan via deze link.
4 oktober 2024: Deadline indienen aanvragen (14:00 uur)
April 2025: Besluit honoreringen
September 2025: Laatst mogelijke startdatum projecten

Downloads en meer informatie

Bron: SGF