Oproep tot het indienen van aanvragen voor PPS-programma’s bij de Topsector Life Sciences & Health 

De Topsector Life Sciences & Health (LSH), ook wel: Health~Holland, stimuleert innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking (PPS) in de LSH-sector (financieel) te ondersteunen. Met deze programma-oproep worden partijen gestimuleerd om gezamenlijk programma’s op te zetten, waarin PPS-projecten worden geselecteerd en uitgevoerd met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de LSH-sector te ontwikkelen die bijdragen aan de economische groei van Nederland. Het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) bureau is het uitvoerende orgaan van de Topsector LSH en kan een programma financieel ondersteunen door PPS-subsidie toe te kennen. Binnen een programma krijgen de organiserende partijen de mogelijkheid om voor de betreffende PPS-subsidie PPS-projecten te selecteren die bijdragen aan de doelen van de Topsector Life Sciences & Health.  

Kernvoorwaarden 

  • Het programma wordt in samenwerking georganiseerd door minimaal twee onafhankelijke Nederlandse partijen (entiteiten). 
  • Het programma vraagt minimaal €500k en maximaal €5 mln. PPS-subsidie aan per programmajaar, uit één tot drie opeenvolgende programmajaren. 
  • De projecten die binnen het programma geselecteerd worden voldoen aan de PPS-voorwaarden zoals door Health~Holland voorgeschreven.  

Programma-aanvragen zullen inhoudelijk beoordeeld worden op 4 categorieën van inhoudelijke criteria: 

  • Relevantie – toegevoegde waarde aan de strategie van de Topsector LSH 
  • Impact 
  • Kwaliteit samenwerking programmagroep 
  • Werkwijze van het programma 

De volledige beschrijving van de inhoudelijke criteria staat is te vinden in de programma-oproep.  

Budget oproep
Er is ± €40 miljoen PPS-subsidie beschikbaar voor programma’s binnen deze oproep. Het streven is om een breed spectrum aan programma’s te honoreren binnen deze oproep, zowel qua onderwerp als qua grootte van de programma’s. Voor programmajaar 2025 wordt beoogd om PPS-subsidie toe te kennen aan ongeveer 15 programma’s.


Indienen 

De deadline voor het indienen van een programma-aanvraag is 1 november 2024 CET 17:00. 

Programma-aanvragen kunnen worden ingediend door het aanvraagformulier en aanvullende documenten te mailen naar programma@health-holland.com.  

Interessegesprek 

In aanloop naar de indieningsdeadline kan tot 1 oktober 2024 een interessegesprek aangevraagd worden met Health~Holland. Dit gesprek dient om aan Health~Holland kenbaar te maken dat er interesse is in het aanvragen van een programma en om vragen te stellen m.b.t. de voorwaarden en het proces. Op basis van deze interessegesprekken zal Health~Holland mogelijk programma’s in wording op vergelijkbare onderwerpen aan elkaar koppelen. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden door te mailen naar programma@health-holland.com

Volledige informatie 

Download hieronder de oproep voor programma-aanvragen en lees meer over wat een programma inhoudt, wat er komt kijken bij het uitvoeren van een programma en wat de vereisten zijn voor het aanvragen van een programma.

Let op: Op 1 juli 15:15 uur is er een nieuwe versie van het aanvraagformulier geüpload. Houd hier rekening mee.