PPS-call Landbouw, Water, Voedsel

*This calltext is only available in dutch

Op 2 april hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2024-2027. De nieuwe projecten starten in 2025. Het beschikbare budget is circa € 12,8 miljoen per jaar.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health, Logistiek en ICT.*

*Cross-over met TKI LSH: Beoordeling van, en besluitvorming over projectvoorstellen die een bijdrage leveren aan zowel KIA LWV missies 2D, 3BC en/of 4CD als aan de KIA G&Z Centrale Missie, Missie I en/of Missie V wordt georganiseerd in samenwerking met TKI LSH als onderdeel van de samenwerking tussen betreffende topsectoren in de Roadmap Voeding, Gezondheid & Leefomgeving. Alle betreffende projecten komen onder deze Roadmap te vallen. Een gehonoreerd project wordt echter beschikt door slechts één TKI, waaraan het betreffende consortium verantwoording aflegt.

Budget

Voor onderzoek in 2025 is circa € 12,8 miljoen (excl. BTW) subsidie beschikbaar. Twee derde hiervan betreft bijdragen van LNV en I&W in de vorm van capaciteit bij Wageningen Research en andere TO2 instituten. Het overige deel betreft door de TKI’s beschikbaar gestelde PPS-subsidie die ook bij andere kennisleveranciers inzetbaar is. Nieuw dit jaar is dat ook het MKB een beroep kan doen op financiering.

Health~Holland heeft hier voor de cross-over 1,5 miljoen euro PPS-toeslag voor gereserveerd. 

Indienen

Tot en met 2 september kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Gebruik hierbij de formats van 2025, zowel voor het voorstel als de begroting. Daartoe verschijnt half juni een aanmeldknop op de website.   

Consultatie

Het is mogelijk om vooraf een consultatiegesprek aan te vragen voor afstemming over passendheid bij de KIA en het portfolio en/of over financiering. Aanmelden hiervoor kan t/m 12 mei via de aanmeldbutton. De aanmelding dient voorzien te zijn van een ingevuld formulier ‘Pitch-formulier PPS consultatieronde’ ; aanvragen zonder dit formulier worden niet in behandeling genomen. De gesprekken vinden plaats tussen 21 en 30 mei; zie ‘schema consultatiegesprekken’ voor de exacte planning.’

Aanmelden

Documenten en formulieren

Bron: KIA LWV