TKI Call Cyberweerbaarheid voor kritische ketens en systemen in Energie, Gezondheid & Zorg en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Werk jij mee aan het verhogen van de cyberweerbaarheid in kritische ketens en systemen? Heb je een oplossing die je verder wilt brengen door deze toe te passen in de domeinen van energie, gezondheid en zorg, ICT of tuinbouw en uitgangsmaterialen? Dien dan voor eind oktober jouw projectvoorstel in om in aanmerking te komen voor financiering.

Met deze call zoeken we naar samenwerkingsprojecten tussen publieke en private partijen die bijdragen aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van kritische ketens en systemen in de sectoren Energie, Gezondheid & Zorg, ICT en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De call is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsectoren Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health en ICT, binnen het CS4NL programma.

Ben je opzoek naar specifieke informatie? Scrol meteen naar Context, Voorwaarden, Documenten en Indienen

Belangrijke informatie

Indienen projectvoorstellen: 14 juni 2024 – 25 oktober 2024
Beoordeling: November/December
Uiterste startdatum projecten: 1 december 2025 (bij voorkeur eerder in 2025)
Subsidie per project: €100.000 - € 500.000 (zie voorwaarden)
Totaal beschikbare budget: €2.500.000

Wat is de context van deze innovatiecall?

Cyberweerbaarheid is cruciaal voor de veilige en duurzame werking van de digitaliserende Nederlandse samenleving. Dit geldt zeker voor de kritische ketens en systemen die vitale diensten en producten zoals zorg, energie en voedsel leveren.

Door digitalisering worden meer IT-producten en diensten gebruikt en ontstaan complexe ecosystemen. Dat maakt het lastig om goed inzicht te krijgen in de samenstelling van ‘de keten’, waar afhankelijkheden zitten en welke cybersecurity risico's daaruit voortkomen. Voorbeelden zijn het gebrek aan inzicht in de partijen die data opslaan of software leveren. Ook neemt de afhankelijkheid tussen ketenpartijen toe door onderling verbonden informatiesystemen of gedeelde hard- of softwareleveranciers. De toepassing van digitale en informatietechnologieën op keten- en systeemniveau zorgt ook voor een enorme groei aan data verzameling en uitwisseling. Data-gedreven methoden zoals machine learning-algoritmen spelen een belangrijke rol om deze datastromen te analyseren en op basis daarvan geautomatiseerd te interveniëren of processen aan te sturen. Dit leidt echter tot een grotere afhankelijkheid van IT-systemen, waardoor deze sectoren kwetsbaarder worden voor cyberaanvallen die deze systemen kunnen verstoren, misbruiken of manipuleren. Daarnaast vergroot de toename van internet-verbonden apparaten, zoals omvormers in zonnestroominstallaties en slimme zorgapparatuur, het “aanvalsoppervlak”. Een cyberaanval op een van deze schakels kan niet alleen leiden tot diefstal van data, maar ook tot storingen of uitval van de gehele keten.

Kortom, de meer complexe en digitale ketens, en daarmee samenhangende onderlinge afhankelijkheden tussen ketenpartijen, zorgen voor een risico op systeemniveau omdat de leveringszekerheid van vitale processen in gevaar komt. Deze call richt zich daarom op het ontwikkelen van kennis en innovaties voor het verbeteren van de digitale veiligheid en weerbaarheid in de hele keten en het gehele systeem dat vitale diensten en producten voortbrengt binnen de genoemde Topsectoren.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Met deze call zoeken we naar publiek-private samenwerkingsprojecten. De minimale omvang van een consortium is één kennisinstelling (WO, HBO of TO2) en één onderneming.
  • Binnen de call passen R&D activiteiten die zich richten op technologische ontwikkeling. Het kan gaan om industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van beide. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van deze twee vormen van onderzoek.
  • Hoeveel subsidie je per project kan ontvangen hangt af van de vorm onderzoek dat wordt uitgevoerd:
  • Voor industrieel onderzoek geldt een maximale subsidie van 50%, met per project een minimum van € 100.000 en een maximum van € 500.000.
  • Voor experimentele ontwikkeling geldt een maximale subsidie van 25%, met per project een maximum van € 250.000.
  • Het participerende bedrijfsleven moet minimaal 25% van de cofinanciering genereren, dit kan zowel cash als in-kind.
  • Om deelname van Mkb-ondernemers te stimuleren wordt een opslag gegeven voor een samenwerkingsproject waar een Mkb-onderneming deel van uitmaakt: 10% extra subsidie voor Industrieel onderzoek en 15% extra subsidie voor Experimentele ontwikkeling.

Voor de financiële inrichting van de projecten gelden verder de voorwaarden voor de TKI PPS innovatieregeling. Zie Annex 1. Guide for Project Plan and Program Tender voor een overzicht van alle voorwaarden.

Documenten bij deze call

Onderstaande documenten bevatten meer informatie over deze call en de werkwijze voor de indiening van projectvoorstellen. Het gebruik van de bijgevoegde formats is verplicht.

TKI Call for Proposals Systeem en ketenweerbaarheid

Het hoofddocument van de call met inhoudelijke beschrijving van o.m. de specifieke innovatiethema’s (zie hier een Nederlandse versie).

Te gebruiken voor het indienen van een voorstel:

Te gebruiken voor een gehonoreerd project:

Voorstel indienen en deadline

Deze call for proposals is geldig tot en met de uiterlijke sluitingsdatum 25 oktober 2024 (24.00 uur). Indiening van een projectvoorstel gaat via een email naar cyberweerbaarheid@tki-energie.nl. Het beoordelingsproces voor alle ingediende voorstellen zal pas van start gaan na het verstrijken van de deadline.

Interesse of ideeën?

De programmamanagers van de betrokken TKI’s ondersteunen je graag bij het indienen van je voorstel. We kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het vinden van geschikte partners voor je idee of door onafhankelijk feedback te geven op je voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Voor vragen over het indieningsproces of de PPS-innovatieregeling kun je contact opnemen met Soe van Dijk via cyberweerbaarheid@tki-energie.nl.

Voor inhoudelijke vragen of vragen met betrekking tot het vinden van mogelijke samenwerkingspartners kun je direct contact opnemen met de verschillende Topsectoren: