PPS-Toeslag (Match Call)

Topsector Life Sciences & Health (LSH) ondersteunt innovatief onderzoek en ontwikkeling gerealiseerd door publiek-private samenwerkingen (PPS) van de Nederlandse LSH-sector. De Topsector brengt stakeholders samen in een gedeelde, geconsolideerde innovatie-infrastructuur. Door middel van de PPS-toeslag biedt de Topsector een financieel instrument om consortia bestaande uit onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en gezondheidsstichtingen te helpen hun innovatieve ideeën te realiseren. 

Door het in kaart brengen van bijdragen van private partners in PPS'en in de LSH-sector kan het bureau Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector PPS-toeslag aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierna kan de toegekende PPS-toeslag worden gebruikt om nieuwe onderzoeksprojecten van PPS'en te ondersteunen. Door de groeiende LSH-sector en de bekendheid van de PPS-toeslag regeling is het financiële potentieel van de PPS-toeslag voor de LSH-sector sterk toegenomen: van €4 miljoen in 2013 tot bijna €78 miljoen in 2022. 

Met onze lopende Match Call worden PPS'ers uitgenodigd om PPS-toeslag aan te vragen. De voorgestelde projectaanvragen moeten bijdragen aan één van de zes missies die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn voorgesteld en die uitgebreid worden toegelicht  'over Health~Holland' pagina, de Kennis en Innovatie Agenda en in Het Missie Document 2024-2027. Alle aanvragen worden op vaste momenten beoordeeld door een beoordelingscommissie en het bestuur van de Topsector LSH beslist of een aanvraag wordt gehonoreerd. Vanwege de wijzigingen in de Regeling PPS-toeslag is er één deadline voor nieuwe aanvragen. Deze deadline is 12 maart CET 17.00 uur.

Download hieronder de TKI-LSH Match Call beschrijving en lees meer over de Match Call en de vereisten voor het aanvragen van de PPS-toeslag. Het is essentieel om ruim voor het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de PPS-toeslag of TKI contactpersoon binnen uw organisatie. Indien de gegevens van uw contactpersoon voor de PPS-toeslag niet bekend zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met het kantoor van Health~Holland (via tki@health-holland.com). 

In de aanloop naar de deadlines kunnen consortia een persoonlijk gesprek aanvragen met een vertegenwoordiger van Health~Holland om consortiumspecifieke vragen op te lossen. Deze verzoeken kunnen tot drie weken voor de betreffende deadline worden ingediend door een e-mail te sturen naar tki@health-holland.com. Vermeld in de onderwerpregel "Aanvraag Match Call advies". Geef ook aan welke PPS-toeslag wordt aangevraagd (zie paragraaf 3.7 van de Wedstrijdoproep beschrijving).

Op 11 januari 2023 vond een informatie webinar plaats, waarbij de focus lag op de vraag of het financiële instrument geschikt is voor uw specifieke R&D-projecten, wat het inhoudt voor u en uw consortiumpartners, wat de vereisten zijn en hoe u een voorstel kunt indienen. Daarnaast werden tips en trucs gedeeld voor het bijdragen aan de verschillende gezondheid- en zorgmissies. Een aspect dat steeds belangrijker wordt bij evaluatie. U kunt het volledige webinar hieronder bekijken! 

Programma:

0:00 - 08:15 Health~Holland Match Call (ENG) 
Door: Annebel Hendrix (Health~Holland) 

Let op; de rest van het webinar zal in het Nederlands zijn 

08:15 - 20:10 Centrale Missie 
Door: Patricia Heijdenrijk & Mirre van Veen (Pharos) 
 
20:10 - 24:00 Missie I 
Door: Wim Tilburgs (Je leefstijl als medicijn) 

24:00 - 34:40 Missie II 
Door: Hans Rietman (Roessingh Research and Development) 

34:40 - 45:10 Missie III 
Door: Madelon Kronenman (Nivel) 

45:10 - 59:54 Missie IV 
Door: Marco Blom (Alzheimer Nederland)