Over Health~Holland

Topsector Life Sciences & Health: voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie 

Bijdragen aan mondiale maatschappelijke uitdagingen 
De Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) sector is één van de tien "topsectoren" in Nederland en onderdeel van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. De topsectoren zijn aangewezen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en zijn geselecteerd op haar vermogen om substantieel bij te dragen aan mondiale maatschappelijke uitdagingen.  

Economische en maatschappelijke impact bereiken 
Onder leiding van Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) bundelen publieke en private partijen landelijk hun investeringen en activiteiten om economische en maatschappelijke impact te realiseren voor Gezondheid & Zorg, één van de vier uitdagingen van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. De gezamenlijke focus van de partijen wordt gevormd door zes Gezondheid & Zorg missies zoals geformuleerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

De centrale missie is als volgt: In 2040 leven alle mensen in Nederland tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. Er zijn vijf onderliggende missies die bijdragen aan deze centrale missie door veranderingen in leefstijl en leefomgeving, het bieden van meer zorg op de juiste plek en betere perspectieven voor mensen met een chronische ziekte, levenslange beperking en dementie, en betere bescherming tegen gezondheidsdreigingen. Daarnaast ondersteunen we de economische kansen binnen dit maatschappelijke thema. 

Voortbouwen op de sterke punten van de Nederlandse LSH-sector 
Topsector LSH stimuleert, faciliteert en financiert diverse publiek-private samenwerkingen (PPS's), thematische en programmatische samenwerkingen tussen quadruple helix organisaties, om haar centrale missie te realiseren. Door het aantrekken van financiële middelen, het ondersteunen van bedrijven, het delen van succesverhalen en de eenduidige (inter)nationale Health~Holland sectorcommunicatie bouwt de Topsector voort op de sterke punten van de Nederlandse LSH-sector. 

Samen met de KIC-partners, die zich praktisch en materieel hebben verbonden aan het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027, gaat de Topsector gezamenlijk de uitdaging aan om de missies te realiseren en economische en maatschappelijke impact te realiseren in Gezondheid & Zorg. Sluit je aan bij de groeiende coalitie van publieke en private organisaties! 


De missies

Missies op een rij

 Lees de KIA 2024-2027