Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2024-2027

In 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg in het kader van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid aangewezen als één van de vier mondiale uitdagingen voor de komende jaren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor dit maatschappelijk thema vijf missies opgesteld. De missies zijn ambitieus en nog steeds leidend voor het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, en sluiten aan bij de beleidsdoelen uit zorgakkoorden en -programma's van VWS. Daarom blijven overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties ook nu de krachten bundelen voor de transformatie van gezondheid en zorg.

Door de toenemende urgentie van de transformatie van gezondheid en zorg verhogen we het tempo en brengen we ook focus en vernieuwing aan. Daarom richten we ons, met het nationale kennis- en innovatie-ecosysteem, op technologische innovatie en valorisatie in publiek-private samenwerkingen. Daarnaast is er een nieuwe Gezondheid & Zorg missie toegevoegd over het voorkomen van maatschappelijk ontwrichtende gezondheidsdreigingen. Verder zijn er door het Kabinet drie additionele en voor Nederland cruciale speerpunten aangewezen. Zodoende nemen wij deze op in onze technologische innovatieprogrammering.

Met dit alles willen we bijdragen aan het behalen van de centrale en de vijf specifieke Gezondheid & Zorg missies, en aan de impactvolle transformatie die centraal staat in de zorgakkoorden en -programma's van VWS. Als we hierin slagen dragen we bij aan brede welvaart en economische groei, nationaal en internationaal. Bovenal moeten onze gezamenlijke inspanning ook de belangrijkste uitdaging helpen aanpakken: het verkleinen van de onaanvaardbare gezondheidsverschillen tussen mensen in een hoge en een lage sociaaleconomische positie. Daarom roepen we het innovatieve bedrijfsleven en al onze andere (toekomstige) partners op om zich bij onze aan te sluiten en bij te dragen aan het welslagen van deze agenda.

"Als ik kijk naar onze mooie coalitie en wat die al heeft opgeleverd, ben ik positief dat we in de komende vier jaar ook weer waardevolle stappen zullen zetten. Voor de gezondheid en zorg van alle inwoners van Nederland, voor onze maatschappij en economie. Ik kijk er naar uit om dat samen met jullie allemaal te doen."

- Carmen Van Vilsteren, Voorzitter Themateam Gezondheid & Zorg

Lees hier de nieuwe KIA!