Het Topsectoren beleid is in 2011 gestart door het toenmalige ministerie van Economische Zaken (EZ). Hierin werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, de zogenaamde triple helix, binnen hun sector samen aan het versterken van hun innovatiesysteem en zijn nationale en internationale verdienvermogen. In de brochure 'Van Beleid naar Impact' wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en impact van de Topsector Life Sciences & Health in de afgelopen jaren. Met het ondersteunen van talloze onderzoeksprojecten en het opzetten van strategische, landelijke samenwerkingsverbanden, werken wij met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheid en nu ook de burger (quadruple helix) aan gezondheid en het voorkomen van ziekte.

Vanaf 2018 is het Topsectorenbeleid, in navolging van het Europees beleid, uitgebreid naar het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Hierbij is als hoofdmissie gedefinieerd dat in 2040 alle Nederlanders minimaal vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen. Een stevige uitdaging, waarbij wij ook vooral op zoek gaan naar de economische kansen die dit beleid voor Nederland met zich meebrengt. Wij betrekken hierbij nadrukkelijk het MKB dat wij tevens ondersteunen bij het uitvoeren van hun internationaliseringsstrategie, gericht op de export van Nederlandse innovaties.

Carmen van Vilsteren, Boegbeeld Topsector LSH: "Het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid vormt voor ons allen een nieuwe (maatschappelijke) uitdaging, waarmee wij vol energie samen met u aan de slag gaan."

Lees hier een bloemlezing van de vele resultaten uit de afgelopen periode: 'Van Beleid naar Impact'.