Missiedocument Gezondheid & Zorg

In 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg in het kader van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid aangewezen als één van de vier mondiale uitdagingen voor de komende jaren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor dit maatschappelijk thema vijf missies opgesteld. De missies zijn ambitieus en nog steeds leidend voor het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, en sluiten aan bij de beleidsdoelen uit zorgakkoorden en -programma's van VWS. Daarom blijven overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de krachten bundelen voor de transformatie van gezondheid en zorg.

In dit document gaat VWS in op de actualisatie van de Gezondheid & Zorg missies en de link met de zorgakkoorden en -programma's van VWS. Verder gaan ze in op het belang van de Kennis- en Innovatieagenda en het Kennis- en Innovatieconvenant voor het realiseren van de missies en geven ze context/randvoorwaarden mee bij de start van deze nieuwe fase.

Download het missiedocument onder aan deze pagina.