Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het maatschappelijk thema gezondheid en zorg in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid aangewezen als één van de vier mondiale uitdagingen voor de komende jaren. Dit voorjaar zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor dit maatschappelijk thema vijf missies opgesteld. Een centrale missie en vier specifieke missies. De centrale missie richt zich op langer in goede gezondheid leven, waarbij de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status verkleind worden. De andere vier missies dragen bij aan deze centrale missie via veranderingen van de leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten en dementie. De missies hebben een tijdshorizon tot aan 2040 toe.

Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023

Het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC) beschrijft de inzet van alle gezondheid en zorg-coalitiepartners op de vijf missies en alle deliverables zoals verwoord in de KIA Gezondheid & Zorg. Indiening van het KIC aan het ministerie van EZK heeft op 1 november 2019 plaatsgevonden. Als u nu of in de komende jaren in gesprek wilt over de inzet van uw organisatie bij één van de missies, kunt u contact opnemen met Maggy Sallons (Strategy Officer) via KIA@health-holland.com.

Download de Nederlandse versie van de KIC onderaan deze pagina.