Het midden- en kleinbedrijf (MKB) speelt een cruciale rol binnen Topsector LSH (Health~Holland). Health~Holland verbindt innovatieve MKB-bedrijven met de juiste partijen om hun productontwikkeling te bevorderen en hun netwerk te versterken. Hiervoor biedt Health~Holland financiële ondersteuning voor netwerkactiviteiten, zoals masterclasses, workshops of congressen.

Op jaarbasis ondersteunt Health~Holland gemiddeld 60 netwerkactiviteiten met een bereik van 4000 MKB-bedrijven. Hiermee versterkt Health~Holland de Nederlandse koppositie op het gebied van innovatieve oplossingen en samenwerking in de LSH-sector. Alle evenementen met het Health~Holland logo ernaast op de evenementen pagina worden ondersteund door Health~Holland.

Financiële ondersteuning aanvragen

Het is mogelijk om financiële ondersteuning aan te vragen via onze netwerkactiviteitencommissie. Aanvragen kan door de aanvraagformulieren in te vullen en te mailen naar Jochem Christiaansen. De aanvraagformulieren vind je onderaan deze pagina onder het kopje "downloads". De netwerkactiviteitencommissie komt elke 2 weken bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. *

Er zijn een aantal richtlijnen opgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voordat de formulieren worden ingevuld:

  1. Het is belangrijk dat de aanvraag laat zien wat de voordelen zijn voor de MKB-deelnemers en hoeveel MKB-deelnemers worden verwacht.
  2. Het is belangrijk dat de aanvraag laat zien hoe de netwerkactiviteit aansluit bij de Gezondheid & Zorg missies.
  3. Aanvraag +/- 4 maanden voor het evenement indienen bij Jochem Christiaansen.
  4. Health~Holland ondersteunt voornamelijk kosten voor derden (bijv. locatiekosten en catering). Er wordt geen ondersteuning geboden voor kosten van kamers en/of vluchten voor deelnemers.
  5. Health~Holland is niet de enige partij die de netwerkactiviteit ondersteunt, er zijn ook andere partijen betrokken die kosten dragen.

* De aanmeldingsformulieren zijn in het Nederlands opgesteld. Als Nederlands niet je moedertaal is, neem dan contact op met Jochem Christiaansen voor hulp.