Health~Holland Calls

Health~Holland draagt bij aan verschillende calls in de Nederlandse Life Sciences & Health sector, evenals crossover calls met andere sectoren. Daarnaast is Health~Holland leidend in de uitvoering van de TKI-regelingen voor het LSH-veld. Lees hier meer over de Health~Holland calls en regelingen, bijvoorbeeld over de PPS-Toeslag (Match Call). 

De rode draad in de verschillende calls zijn de Gezondheid & Zorg missies die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn opgesteld binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De centrale missie luidt als volgt: In 2040 leven alle mensen in Nederland tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. Deze centrale missie heeft vijf onderliggende missies, gericht op leefstijl en leefomgeving, zorg in de leefomgeving, meedoen en ertoe doen met een ziekte of beperking, kwaliteit van leven voor mensen met dementie en betere bescherming tegen gezondheidsdreigingen. Alle voorstellen voor de calls moeten bijdragen aan het realiseren van ten minste één van deze missies.