Missiedocument Gezondheid & Zorg

Iedereen vijf jaar langer gezond leven

Coalitie Gezondheid & Zorg aan de slag met vijf VWS-missies

Een veelzijdige maatschappelijke coalitie van burgers, bedrijven, onderzoekers en overheid gaat aan de slag met onze gezondheid. Samen met preventie- en zorgprofessionals werken zij aan een nieuwe aanpak van gezondheid en zorg, waardoor we in 2040 vijf gezonde levensjaren meer kunnen genieten. De tot nu toe weerbarstige sociaal-economische gezondheidverschillen moeten daarbij met 30% afnemen. Dat is de centrale missie voor het maatschappelijk thema gezondheid en zorg, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontwikkeld voor het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.

Missiedocument

Onze gezondheid en zorg kennen diverse uitdagingen. Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe, terwijl onze bevolking veroudert. Bij ongewijzigd beleid komen we al snel nog meer mensen en middelen tekort. De komende jaren werkt een brede maatscheppelijke publiek-private coalitie aan een verandering van beleid en praktijk, met daarbij een oog voor de economische kansen. Dit gebeurt aan de hand van vijf inspirerende, ambitieuze missies zoals geformuleerd zijn door het ministerie van VWS en haar partners.

Download de Nederlandse versie van het missiedocument onder aan deze pagina.