Kennis en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid en Zorg

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het maatschappelijk thema gezondheid en zorg in het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid aangewezen als één van de vier mondiale uitdagingen voor de komende jaren. Dit voorjaar zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor dit maatschappelijk thema vijf missies opgesteld. Een centrale missie en vier specifieke missies. De centrale missie richt zich op langer in goede gezondheid leven, waarbij de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status verkleind worden. De andere vier missies dragen bij aan deze centrale missie via veranderingen van de leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten en dementie. De missies hebben een tijdshorizon tot aan 2040 toe.

Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023

De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 beschrijft de ambities en doelen op de gezondheid en zorg missies binnen het veld van publiek-private samenwerkingen. De Topsector Life Sciences & Health (LSH) heeft als kwartiermaker deze KIA opgesteld in gezamenlijkheid met vele publieke en private stakeholders. Daarbij wordt voortgebouwd op een krachtig ecosysteem van publieke-private samenwerkingen (PPS’en) dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Op vrijdag 12 juli is de 95%-versie van deze KIA opgeleverd bij het ministerie van EZK. Download de Nederlandse versie van deze KIA onderaan deze pagina.

Kennis en Innovatie Convenant 2020-2023

Vanaf 15 juli is het proces voor vormen van het Kennis en Innovatie Convenant 2020-2023 (KIC) gestart. De KIC beschrijft de (financiële) inzet van publieke en private partijen ten aanzien van de missies beschreven in de KIA. Indiening van de KIC aan het ministerie van EZK zal op 1 november 2019 plaatsvinden. Als u nu of in de komende jaren in gesprek wilt over de inzet van uw organisatie bij één van de missies, kunt u contact opnemen met Hanna Groen via KIA@health-holland.com.