Nieuws

Subsidieoproep voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Hoe kan je de leefomgeving zo aanpassen, dat de gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden verbetert? Op 8 juni 2023 komt subsidie beschikbaar voor gemeenten en GGD'en. Met deze subsidie kunnen zij -samen met onderzoekers- praktijkgericht onderzoek doen. De uitkomsten helpen gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te wegen bij het inrichten en beheren van de fysieke omgeving.
Subsidieoproep voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Onderzoek naar zeer ernstig probleemgedrag bij dementie

Mensen met dementie in een verpleeghuis kunnen soms zeer ernstig probleemgedrag vertonen, zoals forse fysieke agressie of aanhoudend dwangmatig roepen. Omdat dit de hele afdeling beïnvloedt en er weinig bekend is over deze groep doet de Waalbed-IV-studie hier onderzoek naar.
Onderzoek naar zeer ernstig probleemgedrag bij dementie

Draag bij aan de hart- en vaatagenda

In 2014 heeft de Hartstichting de eerste landelijke onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten opgesteld. Na tien jaar is het tijd voor een nieuwe agenda. Samen met stakeholders werken ze toe naar één landelijke, ambitieuze hart- en vaatagenda die door alle betrokkenen in Nederland breed wordt gedragen. Jij kunt hier de komende zomer een bijdrage aan leveren, graag zelfs!
hart- en vaatangenda

The Netherlands is Europe’s Connected Life Sciences & Health Metropolis

The Dutch will be at BIO International Convention in Boston, June 5-8, 2023, to share how companies in the Netherlands are driving innovation that contributes to a healthier world
NL

Oproep voor de eerste subsidieronde Nationaal Plan Hoofdzaken

Heb jij beschikbare kennis of een ‘best practice’ in de zorg voor mensen met hersen- en/of psychische aandoeningen? Dan kun je vanaf nu subsidie aanvragen voor het versneld realiseren van de implementatie hiervan.
Subsidieronde Nationaal Plan Hoofdzaken

Open for Application: Health Solutions Globaliser

We are organising the fifth edition of the Globaliser Health Solutions together with Health~Holland, to support selected participants with a structured approach to prioritise which opportunities (not) to chase and how to successfully enter that new market abroad. Let’s meet to discuss your situation!
Banner

Ministers Adriaansens en Kuipers naar VS voor missie biomedische innovatie

Meer dan vijftig innovatieve Nederlandse bedrijven (startups, mkb en grootbedrijf) en kennisinstellingen gaan mee op een economische missie (zondag 4 – vrijdag 9 juni 2023) naar Boston, Verenigde Staten. Ze nemen deel aan de BIO International Convention, het grootste mondiale evenement en beurs op het gebied van biotechnologie. Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) leiden gezamenlijk de handelsmissie in Boston.
People

Subsidieoproep Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg en het doel is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. In Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1 verwelkomen wij projectideeën waarin Real World Data (RWD) uit (aandoeningsgerichte) registers worden gebruikt om vraagstukken over geneesmiddelengebruik te beantwoorden. Het gebruik van RWD moet een aantoonbare meerwaarde hebben binnen het project.
subsidie

Subsidieregeling Circulaire Economie opent op 22 mei

Vanaf 22 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. In totaal is er 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de maakindustrie, de bouw en voor consumptiegoederen. Op 1 juni is er een informatiebijeenkomst.
subsidie

Subsidieoproep ‘Versterken aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ voor gemeenten geopend

Vanaf vandaag kunnen gemeenten subsidie aanvragen om hun bestaande aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. Deze subsidie is bedoeld voor gemeenten die al een regiobeeld, behoefteanalyse, visie op het aanbod en plan van aanpak hebben opgesteld.
subsidie