News

'Production Facility for CAR T Cell Therapy, Good Reinforcement of the Dutch LSH System'

Met een investering van €130 miljoen en werkgelegenheid voor 300 mensen, biedt deze high-tech productiesite, een mooie versterking van het Nederlandse LSH-ecosysteem. Maar bovenal is het een mijlpaal voor alle patiënten die wachten op behandeling met nieuwe celtherapieën.
NCI

Kiadis Receives $9.5 Million Grant from the US Department of Defense for K-NK-Cell COVID-19 Therapy

Kiadis Pharma N.V. is een Nederlands beursgenoteerd biotechbedrijf dat nieuwe geneesmiddelen ontwikkelt tegen ernstige ziekten. Het maakt daarbij gebruik van Natural Killer-cellen (NK-cellen), grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.
Handshake

Publication: The Launch of the European Patients' Academy on Therapeutic Innovation in the Netherlands

"Patient involvement in medicines R&D is evolving and the demand for qualified patient representatives is growing. Dutch stakeholders confirmed the added value of the patients' academy and expressed their willingness to contribute. Important values and conditions for long term collaboration were formulated".
Publication

Van (Topsectoren) beleid naar impact in Life Sciences & Health

Afgelopen donderdag overhandigde Carmen van Vilsteren de brochure 'Van Beleid naar Impact' aan Staatssecretaris Mona Keijzer. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en impact van de Topsector Life Sciences & Health in de afgelopen jaren.
Mona Keijzer & Carmen van Vilsteren

Kabinet Lanceert Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen. Dit geld, ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.
Nationaal Groeifonds

Gepubliceerd: Boekje Sociale Basisinfrastructuur

Bewoners willen steeds vaker zelf een bijdrage leveren aan gezondheid in hun buurt, dorp of wijk. In veel wijken zijn bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars al bezig met het organiseren ‘van onderop’, iedereen vanuit zijn eigen perspectief.
Gepubliceerd: Boekje Sociale Basisinfrastructuur

New Clinical Picture Found in Frontotemporal Dementia

Onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC vestigen de aandacht op een bijzondere variant van frontotemporale dementie. Deze variant is zichtbaar in de rechterslaapkwab, het hersengebied achter de oren. “Nu we dit weten, kunnen we patiënten met deze vorm van dementie in de toekomst beter behandelen”, aldus Hülya Ulugut Erkoyun, een van de onderzoekers.
New Clinical Picture Found in Frontotemporal Dementia

European Union Joins COVID-19 Vaccine Global Access Facility

De Europese Commissie gaat deelnemen aan de COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX) dat zich richt op gelijke toegang tot betaalbare COVID-19-vaccins wereldwijd. De Commissie heeft € 400 miljoen toegezegd ter ondersteuning van COVAX.
Flag EU

Three Dutch Study Centers are Testing Candidate Vaccine Against COVID-19

Janssen gaat een kandidaat-vaccin tegen COVID-19 testen in drie Nederlandse studiecentra, als onderdeel van de klinische fase 2a-studie. Per centrum worden 45 deelnemers gevaccineerd, verdeeld over de leeftijdsgroepen 18-55 jaar en 65+.
Three Dutch Study Centers are Testing Candidate Vaccine against COVID-19

Digital Memory Test Just as Good as Test on Paper

Een online geheugentest herkent dementie net zo goed als de ‘traditionele’ testen met pen en papier. “Een mooi vooruitzicht in deze tijden van corona waarin de toegang tot de zorg beperkter is”, zegt neurowetenschapper en klinisch geriater Hanneke Rhodius van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC.
Digital Memory Test Just as Good as Test on Paper