News

Twee Subsidieoproepen om Kennis- en Adviesfunctie GGD’en te Versterken

Om te komen tot een sterkere kennisinfrastructuur voor gezondheidsbevordering en preventie, willen we de kennis- en adviesfunctie van GGD’en versterken. Hiervoor zijn vanaf nu twee oproepen geopend: één oproep om te leren van de implementatie van erkende interventies en één gericht op de kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus.
Twee Subsidieoproepen om Kennis- en Adviesfunctie GGD’en te Versterken

Nieuwe Initiatieven Gericht op Kennisbenutting voor Passende Zorg in de Praktijk

Recent zijn 6 subsidierondes van bestaande programma’s met extra middelen van het ministerie van VWS uitgebreid. Dit om meer impact te kunnen maken met bestaande kennis en innovaties gericht op passende zorg in de praktijk.
Nieuwe Initiatieven Gericht op Kennisbenutting voor Passende Zorg in de Praktijk

Goede Acute Zorg voor Iedereen Altijd Toegankelijk

Goede acute zorg moet voor iedereen in Nederland onder alle omstandigheden toegankelijk zijn. Dat wil minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereiken met de beleidsagenda ‘Toekomstbestendige acute zorg’. Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl (acute)zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om iedereen hoge kwaliteit acute zorg op de juiste plek te geven.
Goede Acute Zorg voor Iedereen Altijd Toegankelijk

Subsidie voor Verminderen van Bijwerkingen door Bestraling bij Kanker van Keelholte en Strottenhoofd - 1.3 Miljoen Euro voor Onderzoek naar Veelbelovende Zorg

​​​​​​​Zorginstituut Nederland heeft 1,3 miljoen euro subsidie toegekend aan het Radboudumc om te onderzoeken of kanker in de keelholte of het strottenhoofd is uitgezaaid naar de lymfeklieren in de hals. Nu wordt de hals standaard bestraald, maar zal niet nodig zijn als blijkt dat er geen uitzaaiing plaatsvindt.
Subsidie voor Verminderen van Bijwerkingen door Bestraling bij Kanker van Keelholte en Strottenhoofd - 1.3 Miljoen Euro voor Onderzoek naar Veelbelovende Zorg

Bezuiniging GVS Jaar Uitgesteld

De bezuiniging op het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt met een jaar uitgesteld. Die boodschap bracht minister Kuipers de Tweede Kamer op 27 september. ‘We zijn blij dat de minister oog heeft voor de grote en terechte zorgen van veldpartijen en daarom nu een pas op de plaats maakt,’ aldus Gerard Schouw (VIG).
Bezuiniging GVS Jaar Uitgesteld

Versterking Aanpak Eenzaamheid - Wat Werkt in de Bestrijding van Eenzaamheid?

Wat heeft het programma Versterking aanpak eenzaamheid tot nu toe opgeleverd en voor welke uitdagingen staan we als het gaat om het duurzaam verminderen van eenzaamheid in de samenleving?
Versterking Aanpak Eenzaamheid - Wat Werkt in de Bestrijding van Eenzaamheid?

Werkbezoek Conny Helder: Juist in deze Tijd is Breinfitheid van Groot Belang

Op 29 september bracht de Stuurgroep van Hoofdzaken onder leiding van Henk Smid een bezoek aan minister Conny Helder van Langdurige zorg. Ze spraken over de noodzaak van langdurige samenwerking over disciplines heen, het aanbrengen van focus en het belang van Hoofdzaken in relatie tot de huidige crises.
Werkbezoek Conny Helder: Juist in deze Tijd is Breinfitheid van Groot Belang

Oplossingen Zoeken voor Zorg en Welzijn: ‘De Wil om te Kijken Hoe het Anders Kan is Enorm Groot’

De mensen in de zorg zijn op. Letterlijk en figuurlijk, zo vat Jelle Boonstra de enorme uitdaging waarvoor zijn sector staat kort samen. De directeur-bestuurder van RegioPlus doet dit als gastheer van de talkshow ‘De Eerste Maandag’, een kleine week na Prinsjesdag waarop het kabinet haar begrotingsplannen voor 2023 presenteerde.
Oplossingen Zoeken voor Zorg en Welzijn: ‘De Wil om te Kijken Hoe het Anders Kan is Enorm Groot’

500 Miljoen Euro Per Jaar Voor een Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in de Zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn gepubliceerd. Hiermee wil minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten en de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst garanderen.
500 Miljoen Euro Per Jaar Voor een Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in de Zorg

Opkomende Sleuteltechnologieën (KIC): Ruimte voor Pionierend Onderzoek

NWO heeft de KIC-call ‘Opkomende sleuteltechnologieën’ geopend. Deze call biedt ruimte aan pionierend PPS-onderzoek rond opkomende sleuteltechnologieën, gericht op exploratie en ontwikkeling van vernieuwende ideeën. Het gaat om technologieën die veelbelovend zijn en een aanzienlijk potentieel hebben voor toepassing.
Opkomende Sleuteltechnologieën (KIC): Ruimte voor Pionierend Onderzoek