Voortzetting MKB R&D Call

Financieringsinstrument gericht op het mkb

Mkb’ers opgelet: Na een succesvolle pilot van de MKB Call heeft de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) besloten de Call voort te zetten. In 2024 heeft Health~Holland €5 miljoen aan PPS-subsidie gereserveerd voor deze call, waarvan €3,3 miljoen bedoeld is voor het mkb. De subsidie behelst een maximum van 60% van de totale kosten van het mkb tot een bedrag van €150.000 aan PPS-subsidie per jaar. En als kers op de taart is de ondernemer in de lead.

Aansluiting bij de behoeften van het mkb

Een groot deel van de PPS-subsidie vanuit Health~Holland wordt toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op kennistoepassing. De MKB Call regeling sluit direct aan op de behoeften van het mkb en plaatst hen in de lead, wat de doorontwikkeling van nieuwe innovaties bevordert.

R&D capaciteit vergroten

In de opzet van deze call kan het mkb onder bepaalde voorwaarden financiering ontvangen voor het aanstellen van één bestaande of nieuwe R&D-medewerker op een PPS-project dat industrieel onderzoek uitvoert. Met de MKB Call vergroten we de R&D-capaciteit van mkb-bedrijven, waardoor zij meer menskracht en middelen hebben om kennis en innovaties sneller en beter om te zetten in producten of diensten.

Lees hier meer over de MKB Call

PPS gelden

‹ News overview