Vooraankondiging Call: subsidie voor implementatie leefstijl in de zorg

Halverwege januari 2024 komt er subsidie voor onderzoek naar implementatie en impact van leefstijl in de zorg. Deze subsidie is bedoeld voor interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en is mede tot stand gekomen met input van de Coalitie Leefstijl in de Zorg.

Deze subsidieronde heeft 2 belangrijke doelen:

  • zorgen voor breed toepasbare kennis om leefstijl (effectief en duurzaam) onderdeel te maken van de zorgpraktijk en
  • beter inzicht krijgen in (de werkingsmechanismen van) effectieve implementatiestrategieën.

Deze subsidieoproep - gericht op implementatie - is de 2e subsidieronde van ons subsidieprogramma Leefstijl in de Zorg. De 1e subsidieronde was gericht op onderzoek naar de effectiviteit van leefstijlinterventies en werkingsmechanismen.

Strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg

Op 4 december 2023 verscheen de Strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg van de coalitie Leefstijl in de Zorg. Hieruit blijkt welke onbeantwoorde vragen er nog zijn over leefstijl in de zorg; de kennishiaten. De kennisagenda is richtinggevend voor onze subsidieoproep die in januari 2024 verschijnt.

Over de coalitie Leefstijl in de zorg

Voor ons subsidieprogramma werken we nauw samen met de Coalitie Leefstijl in de Zorg. De Coalitie zet zich in om leefstijl per 1 januari 2025 integraal onderdeel te laten zijn van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten.

Binnenkort starten de projecten uit 1e subsidieronde

Begin 2024 starten projecten die onderzoek gaan doen naar de effectiviteit van leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg. Deze projecten hebben eind 2023 subsidie ontvangen in onze 1e subsidieronde (samen met SGF en Health Holland). In januari laten we u weten welke projecten van start gaan.

Leefstijl belangrijke rol in behandeling / herstel

Van steeds meer ziekten is duidelijk dat leefstijl een belangrijke rol kan spelen in de behandeling en/of het herstel. Belangrijk dus, om een gezonde leefstijl onderdeel te maken van de reguliere zorg. Niet alleen preventief, maar vooral ook voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte.

ZonMw draagt er met onderzoek en kennis aan bij dat leefstijlinterventies onderdeel (gaan) uitmaken van de behandeling - naast medicatie of medische ingrepen. Het belang van leefstijlgeneeskunde wordt ook onderstreept in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). In de artikelenreeks Inzet van leefstijlgeneeskunde in de zorg leest u over relevante al lopende projecten (vanuit het Preventieprogramma). 

Blijf op de hoogte

Houd ZonMw's Preventienieuwsbrief, Leefstijlgeneeskunde webpagina en LinkedIn ZonMw: Preventie in de gaten. Halverwege januari leest u er alles over onze 2e subsidieoproep - gericht op implementatie - en over de informatiebijeenkomsten die we organiseren. 

Podcast: Tegengaan van kennisversnippering
In deze podcast van Coalitie Leefstijl in de Zorg gaat het over het tegengaan van kennisversnippering. Lussi Jordanov (programmamanager ZonMw) licht toe wat de insteek en beoogde impact is van ons subsidieprogramma Leefstijl in de Zorg.

Bron: ZonMw

Vooraankondiging Call: subsidie voor implementatie leefstijl in de zorg

‹ News overview