Het succes van de MKB R&D Call: terug- én vooruitblik

Dit jaar begon veelbelovend voor vele mkb’ers in het Life Sciences & Health veld. Begin 2023 werd er namelijk een pilot call geïntroduceerd waarin de huidige publiek-private samenwerkingsregeling (PPS) beter aan ging sluiten op de behoeften van het innovatief mkb. Een nieuwe insteek, wat bij vele mkb’ers al jaren gewenst was. We blikken terug en vooruit op het succes van deze call.

€6 miljoen gehonoreerd

De belangstelling voor de call was sterk aanwezig. Dat bleek uit 83 vooraanmeldingen, waarvan er door 27 consortia een uitgewerkte aanvraag werd ingediend. Dit leverde uiteindelijk het prachtige resultaat op van 15 gehonoreerde aanvragen met in totaal meer dan €6 miljoen aan PPS-toeslag. Met deze PPS-toeslag kunnen 15 bedrijven één fte gericht op Research & Development (R&D) behouden of aantrekken, om te laten werken aan een industrieel publiek-privaat samenwerkingsproject.

De introductie van de MKB R&D Call

Een groot deel van de PPS-gelden vanuit de Topsector Life Sciences & Health wordt toegekend aan kennisinstellingen die voornamelijk in samenwerking met grote bedrijven aan fundamenteel onderzoek werken. De focus ligt dus met name op kennisontwikkeling en minder op kennistoepassing. Health~Holland besloot de MKB Call in het leven te roepen, zodat er meer aansluiting zou zijn op de behoeften van het mkb en zij de lead binnen het samenwerkingsproject zouden krijgen. Daarbij bevordert deze aanpak de doorontwikkeling van nieuwe innovaties.

MKB Call 2024

Na een succesvolle start heeft Health~Holland besloten om het succes van de MKB R&D Call voort te zetten. Begin januari 2024 komt er meer informatie over de nieuwe ronde beschikbaar. Houd onze website en socials goed in de gaten!

MKB Call

‹ News overview