Open call: Nog meer implementatie van kennis en innovaties in de praktijk

Deze subsidieoproep is bedoeld voor implementatie, verspreiding en/of doorgeleiding van kennis, behandelingen/interventies of zorginnovaties. U kunt subsidie aanvragen voor verdere implementatie van afgeronde, in Nederland bewezen, kosteneffectieve interventies die behoren tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of het Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket of daar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toe kunnen gaan behoren.

Wie kan aanvragen

Nederlandse onderzoeksorganisaties, Nederlandse zorginstellingen en Nederlandse patiëntenverenigingen/belangenvereniging met aantoonbare onderzoekservaring kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

Waarvoor

Als uit onderzoek blijkt dat een interventie kosteneffectief is, wil ZonMw graag zien dat deze resultaten hun weg vinden naar toepassing in de praktijk. Met deze oproep kunt u een subsidieaanvraag indienen voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor verdere implementatie van afgeronde, in Nederland bewezen, kosteneffectieve interventies die behoren tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of het Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket of daar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toe kunnen gaan behoren.

Projecten gericht op geneesmiddelen komen niet in aanmerking.

Wat aanvragen

In deze subsidieronde kan maximaal € 250.000,- worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 24 maanden. Het is van belang dat zowel het budget als de looptijd realistisch en goed onderbouwd is. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot de aanbeveling om implementatie van de resultaten verder te bevorderen.

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 3.000.000,-.

Wanneer

Deadline verplichte vooraanmelding (titel, samenvatting en projectgroep) 22 december 2023
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 30 januari 2024, 14:00 uur

Voor meer informatie over deze subsidieoproep klik hier.

Bron: ZonMw

Open call: Nog meer implementatie van kennis en innovaties in de praktijk

‹ News overview