Human Capital Transitie Agenda 

Een breed scala aan professionals met diverse en complementaire talenten zijn nodig om de missies van het ministerie van VWS binnen het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg te realiseren en de huidige en toekomstige uitdagingen in de LSH-sector, preventie en zorg, en onderzoek en onderwijs aan te pakken. In de Transitieagenda Human Capital staat beschreven hoe de verschillende coalitiepartners de komende jaren samenwerken aan de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs, de beroepsstructuur en de afstemming tussen onderwijs, bijscholing en praktijk. De Transitieagenda presenteert het toekomstbeeld voor 2030 en de eerste belangrijke stappen op weg ernaartoe. 

Vertegenwoordigers van ruim 30 uiteenlopende partijen hebben de Transitieagenda opgesteld. Denk aan onderwijsinstellingen, beroepsverenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Hiermee geven de coalitiepartners hun toewijding om aan de slag te gaan. De coalitie richt zich nu op de uitvoering van de agenda, onder meer door de opgaven van de missies uit te voeren, de coalitie uit te bouwen en de noodzakelijke randvoorwaarden te scheppen via de beleidsmakers en overheden. 

 

Voorkant

Human Capital Transitie Agenda

De Transitieagenda Human Capital beschrijft hoe de verschillende coalitiepartners de komende jaren gaan samenwerken aan de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs, de beroepsstructuur en de afstemming tussen onderwijs en vervolgopleidingen en de praktijk.

toekomstbeeld

Toekomstbeeld Human Capital

Hoe ziet de toekomst van werken, leren en innoveren in Gezondheid, Zorg en Life Sciences eruit in 2030? Deze vraag wordt beantwoord via het toekomstbeeld dat is ontwikkeld door experts die de nationale coalitie vertegenwoordigen: missiegedreven grenzeloze samenwerking.