News

Start Projects Life Sciences & Health for Development fund

- Vanuit het Fonds Life Sciences and Health for Development (LS&H4D) zijn begin 2015 9 projecten van start gegaan. De projecten verhogen de gezondheidsstatus van de armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden met innovatieve gezondheidstechnologieën.

Report Healthcare export top

- During the recent 'Top Zorg Export' in the Ridderzaal in The Hague, more than 150 representatives from all sections of the LSH sector discussed the possibilities to improve our chances abroad. In order to have international success, it is crucial to represent the Netherlands as a whole, instead of every company or institution for themselves. Through good collaboration and the exchange of experiences and contacts in other countries more doors can be opened and chances can be seized.

Systems Medicine / Personalized Medicine : The CASyM / BIOVISION call for pitches on R&D collaborative projects ideas is now open.

- Submit your R&D collaborative project idea in the systems Medicine / Personalized Medicine field, and gain visibility both during the CASyM’s event of Tuesday April 14th 2015 in Lyon, and during Biovision on April 15th & 16th April 2015 in Lyon.

ZonMw grants five projects in LSH '2Treat' call

- Kennisinstituten, bedrijfsleven en gezondheidsfondsen gaan samenwerken in 5 onderzoeksprojecten op het gebied van Regenerative Geneeskunde en Moleculaire Diagnostiek / Pharmacotherapie.

Lead Pharma to Partner with Sanofi on Development of Treatments for Autoimmune Diseases

- Lead Pharma, a pharmaceutical company developing innovative medicines for the treatment of autoimmune diseases and cancer, today announced that it has entered into a research collaboration and license agreement with Sanofi to discover, develop and commercialize small molecule therapies directed against the nuclear hormone receptor ROR gamma (t) to treat a broad range of autoimmune disorders, including common diseases such as rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease.

Jan Raaijmakers chairman top sector Life Sciences & Health

- Jan Raaijmakers (1952) wordt door minister Kamp van Economische Zaken benoemd tot nieuw boegbeeld voor de topsector Life Sciences en Health.

Investment Health Hub Roden

- Broedplaats medische technologie: ruim 100 fte nieuwe banen De provincie Drenthe stelt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een Health Hub in Roden. Deze Health Hub bestaat uit een samenwerkend cluster van medische technologiebedrijven, UMCG en onderwijs- en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Doel is het creëren van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid door kennisuitwisseling.

Fontys opens Centre of Expertise Healthcare and Technology

- Fontys Hogescholen lanceerde op 4 februari, samen met een groot aantal partners uit de zorg, onderwijs en bedrijfsleven, het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (EGT). Het expertisecentrum, waarvoor de partners vier miljoen euro op tafel leggen, voorziet in de snel groeiende vraag naar een betere verbinding tussen onderwijs, zorgaanbieders en bedrijfsleven.

Become a life sciences entrepreneur!

- Lifesciences@Work and Topsector Life Sciences & Health warmly invite all Life Sciences researchers to participate in the Venture Challenge Spring 2015.

TraIT platform welcomes the 1,000th researcher

- The 1,000th researcher, working at the Elisabeth-TweeSteden Hospital in Tilburg, has registered for TraIT to process research results