Health-RI ontvangt definitieve vervolgfinanciering van het Nationaal Groeifonds

Health-RI, de nationale gezondheidsdata infrastructuur voor onderzoek en innovatie, kan het heuglijke nieuws delen dat de volledige financiering van in totaal 69 miljoen euro definitief is toegekend. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat het advies van de Nationale Groeifonds commissie (NGF), om ook de 2e tranche van 47 miljoen euro toe te kennen, door het kabinet is overgenomen.

Health-RI heeft een goede start gemaakt in 2021 na de 1e tranche toekenning. De commissie is onder de indruk van de vorderingen die Health-RI, samen met de vele stakeholders in het gezondheidsdata ecosysteem, tot nu toe heeft gemaakt.

Adviescommissie Nationaal Groeifonds: “De commissie vindt dit project van groot algemeen maatschappelijk belang. Een nationale gezondheidsdata-infrastructuur voor secundair gebruik is hard nodig voor zowel het patiënten belang, het onderzoeksbelang, het belang voor het bedrijfsleven en het sturen op effectieve zorg.

De volledige financiering biedt Health-RI de continuïteit die nodig is om, samen met alle betrokken stakeholders, de komende 6 jaar de plannen voor een nationale geïntegreerde gezondheidsdata infrastructuur voor onderzoek en innovatie te realiseren. Betere gezondheid van burgers en patiënten is gebaat bij data gedreven zorg, beleid, onderzoek en innovatie. Dat kan alleen als de nationale infrastructuur met bijbehorende afspraken daarover goed geregeld is.

De nadruk lag de afgelopen periode op het verbinden en ontsnipperen van de vele relevante initiatieven die er al zijn en op de samenwerking met de Ministeries van VWS, EZK en OCW in het 'Obstakel Verwijder Traject’. Hiermee wordt gewerkt aan het oplossen van obstakels die het realiseren van de geïntegreerde nationale infrastructuur voor gezondheidsdata belemmeren. De nadruk zal de komende 6 jaar liggen op het oplossen van deze obstakels.

Abigail Norville, plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Dit stelt ons in staat om te gaan realiseren waar we gezamenlijk al mee zijn begonnen: betere beschikbaarheid van gezondheidsdata voor secundair gebruik!

Alle betrokkenen bij Health-RI hebben hard gewerkt om zover te komen. En zullen dit blijven doen, want we doen dit werk samen met uiteindelijk maar één doel; betere gezondheid voor burgers en patiënten.

Gerrit Meijer, bestuurslid Health-RI:

Zorgvuldig grootschalig hergebruik van gezondheidsdata is cruciaal voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie van gezondheidszorg. Health-RI kan met deze vervolgfinanciering toegang tot gezondheidsdata, -beelden, en lichaamsmaterialen voor een lerend gezondheidszorgsysteem een enorme en hoognodige stimulans geven.

Meer informatie via de Rijksoverheid
 

Bron: Health-RI

 

Nationaal Groeifonds

‹ News overview