Pilot Call 2024 - alleen op uitnodiging

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) stimuleert innovatief onderzoek door publiek-private samenwerking (PPS) in de LSH-sector (financieel) te ondersteunen. Met deze subsidieoproep worden onderzoeksorganisaties en ondernemingen gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research & development (R&D) met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de LSH-sector te ontwikkelen. Het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) bureau is het uitvoerende orgaan van de Topsector LSH (Health~Holland) en kan een samenwerkingsproject financieel ondersteunen door PPS-subsidie toe te kennen. 

Per 2024 wijzigt de ‘PPS Onderzoek en Innovatie regeling’ in de ‘PPS Innovatie subsidieregeling’. Deze gewijzigde regeling omvat onder andere nieuwe financieringsvoorwaarden. In deze eenmalige Pilot Call stelt de Topsector LSH in 2024 €7,5 miljoen PPS-subsidie beschikbaar met als doel om partijen ervaring te laten opdoen met de structuur van de nieuwe regeling en de daarbij behorende financiële voorwaarden. Partijen die de afgelopen jaren bij Health~Holland PPS-toeslag hebben opgebouwd door middel van grondslagopgave hebben een uitnodiging ontvangen om een PPS-subsidie aanvraag in te dienen binnen deze Pilot Call. 

De voorgestelde projectaanvragen moeten passen binnen de centrale missie en een van de vijf specifieke missies zoals beschreven in de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) 2024-2027. Alle aanvragen worden op een vast moment beoordeeld door een evaluatiecommissie. Het bestuur van de Stichting LSH-TKI besluit vervolgens of een aanvraag wordt gehonoreerd. De deadline voor de Pilot Call 2024 is 1 oktober 2024 CET 17.00. 

Download hieronder de call tekst en andere benodigde documentatie voor de ‘TKI LSH Pilot Call voor publiek-private samenwerking in 2024’ en lees meer over de Pilot Call 2024 en de vereisten voor het aanvragen van PPS-subsidie.  

In aanloop naar de deadline bestaat de mogelijkheid om consortium specifieke vragen te stellen aan het Health~Holland Pilot Call team in een persoonlijke vragensessie. Deze afspraken kunnen tot drie weken voor de deadline van 1 oktober 2024 worden aangevraagd door te mailen naar tki@health-holland.com met als onderwerp: Verzoek Pilot Call aanvraag advies.