News

Referentiegroep MDR/IVDR

Vanaf 26 mei 2021 geldt definitief de nieuwe Europese Verordening voor Medische Hulpmiddelen (MDR). Deze wetgeving is van groot belang omdat patiënten en zorgprofessionals erop moeten kunnen vertrouwen dat het medisch hulpmiddel dat ze gebruiken, veilig is. Daarom moeten alle fabrikanten, importeurs en distributeurs aan deze strengere regels voldoen. Ook voor zorginstellingen zijn er verplichtingen, al zijn die een stuk minder ingrijpend.
Medicine

HollandBIO Zet Formatie op het Gezonde, Duurzame en Innovative Spoor

Om ervoor te zorgen dat het omarmen van gezonde en duurzame biotech innovaties geen gepasseerd station wordt, levert HollandBIO alvast verschillende suggesties voor een toekomst(bestend)ig regeerakkoord. Met als eindstation: Nederland als dé biotech hub van Europa.
Innovation

Volop Kansen om Innovatie voor Maatschappelijke Uitdagingen te Versterken

Er liggen veel kansen om kennis en innovatie beter in te zetten voor de grote uitdagingen van de samenleving, zoals klimaatverandering, de toekomst van de gezondheidszorg of een eerlijke data-economie.
Research

Kamer Wil Publiek-Privaat Expertisecentrum Medicijnontwikkeling

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) een advies uitbrengt over de oprichting van een publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling.
Advice

Kabinetsreactie AWTI-rapport Samen de Lat Hoog Leggen

Op 25 mei 2021 heeft de AWTI het advies “Samen de lat hoog leggen, Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie” aangeboden aan de staatssecretaris voor EZK en de minister van OCW.
Advice

Nederland Blijft in EU-Kopgroep Digitalisering door Extra Investeringen

Door de komst van nieuwe digitale technologieën zoals 5G, kunstmatige intelligentie en robotisering, verandert de wereld om ons heen snel. Uit de Digital Economy and Society Index (DESI) is gebleken dat Nederland het uitstekend doet als het gaat om digitalisering .
Digital

How Can Mathematics Solve Your Challenge in Life Science?

Mathematics provides a surprising amount of techniques to solve challenges in the life science & health sector. Does your company have such challenges but no time to look into them? Then submit your problem description to the Study Group Mathematics with Industry. They will analyse your problem for a whole week!
Mathematics

Intentieverklaring Uniforme Dataset Opgesteld

Om te voorkomen dat bedrijven onnodig veel tijd kwijt zijn om alle (verschillende) informatie van alle soorten medische artikelen aan te leveren voor alle (verschillende) zorginstellingen, heeft FME samen met alle andere leveranciers en koepels van instellingen, een intentieverklaring opgesteld, om eenduidige, vaste velden uit te laten vragen.
Data

Klinisch Onderzoek met Nieuw Vaccin tegen Longkanker van Start

Onder leiding van Sjoerd van der Burg heeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een vaccin ontwikkeld dat het immuunsysteem van longkankerpatiënten leert om tumorcellen te herkennen en op te ruimen. Mogelijk biedt dit uitkomst voor een groot deel van de bijna 10.000 patiënten die jaarlijks longkanker krijgen.
Happy

Nieuw WHO-overzicht: 132 Coronavaccins in Klinische Fase

Op 12 november waren er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 326 vaccins tegen het coronavirus in ontwikkeling. Daarvan worden er al 132 getest op mensen, in klinisch onderzoek. De andere 194 zitten nog in de preklinische fase.
Covid