News

Development and Time Schedule Knowledge and Innovation Contract

- From this week on the Top Team and bureau will start the development of the Knowledge and Innovation Contract 2016-2017. Read more on the time schedule and contact information.

Cristal Therapeutics and PX Biosolutions to Develop Vaccines Based on CriVac® Nanotech Platform

- Cristal Therapeutics, a privately-held life sciences company developing innovative products against cancer and other diseases, by using its patented nanotechnology platforms, announced the start of a collaboration with PX Biosolutions (Melbourne, Australia). The joint research and development is focussed on the application of Cristal Therapeutics’ vaccine technology CriVac® for the design of innovative vaccines.

Congres upscaling E-Health was a success

- Hoe vermarkt je innovaties op het gebied van e-health? Daarover discussieerden op 23 juni zo’n 150 ondernemers, zorgverleners, verzekeraars en financiers tijdens een netwerkbijeenkomst van Zorg voor innoveren in de Utrechtse Jaarbeurs.

Proeftuin ZH Noord formulated partnerships and infrastructure

- GEZONDE ZORG, GEZONDE REGIO – De samenwerking is nu geformaliseerd en de infrastructuur is gecreëerd. Momenteel ontwikkelen multidisciplinaire werkgroepen interventies die de zorg met de juiste stuurinformatie effectiever en doelmatiger maken. Met de patiënt ‘in the lead’.

CiMaas and PharmaCell Enter a Collaborative Agreement

- CiMaas BV, a company developing cellular immunotherapy for cancer, and PharmaCell BV, a leading Contract Manufacturing Organization for Cellular Therapies and Regenerative Medicine in Europe, have agreed to collaborate in the clinical development of CiMaas’ products.

Researcher TU Delft Martijn Wisse appoints as first Dutch professor Biorobotics

- De TU Delft heeft Martijn Wisse benoemd tot hoogleraar Biorobotica aan de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE). Daarmee wordt Wisse de eerste hoogleraar Biorobotica in Nederland. Zijn benoeming versterkt het Delftse onderzoek en onderwijs naar de natuur als inspiratiebron voor het ontwerp van robots, en de samenwerking tussen mens en robot.

Shared Human Capital Agenda

- The shared Human Capital Agenda is a publication of all nine top sectors that want to create a stable professional population. The leading theme is strengthening the link with the private partners in the sectors. A theme that is already addressed by all TKIs, however it should also be carried out by the Centres of Expertise and Centres of Innovative Craftsmanship.

Health~Holland Update, July 2015

- We are happy to present to you our bimonthly Health~Holland Update. In this magazine we provide you with the latest insights and developments of Health~Holland (top sector Life Sciences & Health).

More Accurate Prediction on Prognosis in Multiple Myeloma (bone marrow cancer)

- SkylineDx, an innovative biotechnology company specialising in the development and commercialization of genetic tests, is today launching its MMprofiler assay. This test enables clinicians to more accurately predict the prognosis of patients with multiple myeloma (MM) bone marrow cancer) than traditional methods.

The Cabinet presents Antibiotic Resistance Approach

- Minister Edith Schippers (VWS) heeft met de zorgsector afspraken gemaakt over de strijd tegen antibioticaresistentie. Partijen uit de zorg erkennen de urgentie om onjuist gebruik van antibiotica in de zorg terug te dringen en zetten in op infectiepreventie. Daarnaast moet er onderzoek komen naar nieuwe antibiotica, behandelingen, medische technologie en alternatieven voor antibiotica.