News

TKI Toeslag call – CS4NL SUPPLY CHAIN SECURITY

Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Deze call is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsector Logistiek, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, ICT en HTSM, binnen het thema systeem- en ketenveiligheid van het CS4NL programma.
Logo

Meld je aan voor de EUPATI NL-opleiding 2023-2024

De aanmelding voor de EUPATI Nederland-opleiding 2023-2024 is geopend! EUPATI NL gaat weer 18 ervaren patiëntenvertegenwoordigers opleiden tot volwaardig gesprekspartner bij medicijnontwikkeling. Uiterlijk 23 mei 2023 moet je aanmelding bij binnen zijn.
EUPATI NL

Het CS4NL-programma voor cybersecurity-innovatie

Werkt u aan cybersecurity-innovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities en de veilige digitale transformaties? Schrijf u in!
Partijen

Huisartsen van Nederland en Momo Medical winnen de Nationale Zorginnovatieprijs 2023!

Huisartsen van Nederland en Momo Medical zijn uitgeroepen tot de winnaars van de Nationale Zorginnovatieprijs 2023!
De winnaars op het podium

Subsidieoproep voor onderzoek naar leefstijl in de zorg

Leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Dit wordt ook onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Daarom stellen ZonMw, de SGF en Health~Holland een subsidieoproep open gericht op onderzoek naar leefstijl in de zorg. Indienen kan tot 20 juni (14:00 uur). Op 11 april kunt u uw vragen stellen tijdens onze bijeenkomst.
gezonde voeding

Zorginfarct bestrijden met informele zorg en AI

Dit artikel bevat een interview met Prof. Dr. Nico van Meeteren. Nico is algemeen directeur van de Topsector Life Sciences & Health (LSH), ook Health~Holland genoemd en hoogleraar Perioperatieve gezondheid bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
Nico van Meeteren

Financiering Professional Doctorate-kandidaten

In de periode 2023-2029 wordt onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Hogescholen in 7 domeinen de pilot van de professional doctorate (PD) uitgevoerd. De PD is een nieuwe beroepsopleiding waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat.
Financiering Professional Doctorate-kandidaten

Ida Haisma, Directeur Stichting Leiden Bio Science Park, stopt per eind 2023.

Ida heeft vanaf 2019 vormgegeven aan de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. Onder haar leiding is het Leiden Bio Science Park (LBSP) de afgelopen jaren verder getransformeerd naar een innovatiedistrict op het gebied van medicijnontwikkeling en gezondheid. Het LBSP is een bruisend en snel groeiend innovatie-ecosysteem, dat momenteel bestaat uit meer dan 350 organisaties met ruim 22.000 banen en 21.000 studenten.
Ida Haisma

Zes onderzoeksprojecten van start over zorg in de eigen leefomgeving (KIC)

Zes PPS-consortia ontvangen financiering voor onderzoek naar zorg in de eigen leefomgeving. Met de steeds groter wordende druk op de zorg staan we voor een grote maatschappelijke uitdaging. Eén van de oplossingen is zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven, met meer eigen regie en met behulp van technologie. De KIC-call Zorg in de eigen leefomgeving richt zich op technologie en verplaatsing van zorg naar de eigen leefomgeving voor het onderzoek is ruimt 14 miljoen euro beschikbaar, waarvan NWO ruim 12 financiert. Partners dragen ruim 2 miljoen euro.
Zes onderzoeksprojecten van start over zorg in de eigen leefomgeving (KIC)

Binnenkort eerste subsidiemogelijkheid

Binnenkort opent ZonMw namens Nationaal Plan Hoofdzaken de eerste subsidieoproep (verwachte openstelling in het tweede of derde kwartaal van 2023). De oproep richt zich op 'Oplossingen voor de patiënt van vandaag sneller realiseren', de eerste programmalijn.
subsidie