News

Samen Werken aan Circulaire Zorg

Merck Healthcare publiceerde recent een onderzoek naar circulaire oplossingen voor glas gebruikt in de zorg. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat circulariteit alleen tot stand kan worden gebracht door samenwerking met andere partijen in de waardeketen.
Samen Werken aan Circulaire Zorg

Meer Samenwerking Nodig om Gen- en Celtherapieën Beschikbaar te Krijgen

Een recent uitgebracht rapport brengt de uitdagingen en bijbehorende oplossingen in kaart rondom de toegang van cel-, gen en weefseltherapieën (ATMP’s) in Nederland. ASC Academics concludeert in het rapport dat betere samenwerking nodig is tussen alle stakeholders.
Meer Samenwerking Nodig om Gen- en Celtherapieën Beschikbaar te Krijgen

Kuipers: "We moeten eerder aan de moleculaire diagnostiek”

Patiënten eerder in hun ziekteproces toegang geven tot uitgebreide moleculaire diagnostiek, daar wil minister Kuipers werk van maken, zo stelt hij in een Kamerbrief. Moleculaire diagnostiek moet daarmee deel gaan uitmaken van de reguliere zorg.
Kuipers: "We moeten eerder aan de moleculaire diagnostiek”

Kamerleden Vol Lof over Potentie Innovaties uit Biotechnologie

Afgelopen week vond het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaats. Verscheidene leden willen zich inzetten om de potentie van innovaties te benutten voor een duurzaam landbouwsysteem.
Kamerleden Vol Lof over Potentie Innovaties uit Biotechnologie

Uitlicentiëren: Boston Bewijst dat het Sneller Kan

Sneller, beter en makkelijker tot een uitlicenseringsdeal komen? Boston bewijst dat het kan. Sarah Reed, jurist bij RA Capital Management in Boston, heeft samen met vertegenwoordigers van tech transfer offices (TTO’s), investeerders en andere juristen een model term sheet opgeleverd. Onderhandelingen tussen ondernemers en/of investeerders met TTO’s kunnen vaak tussen de 6 tot 12 maanden duren. Lees meer...
Uitlicentiëren: Boston Bewijst dat het Sneller Kan

ZonMw Tekent Green Deal ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’

Op 8 december tekende ZonMw directeur Véronique Timmerhuis in Amersfoort de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’. In deze Green Deal maken partijen uit de gehele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend, om toe te werken naar een zo duurzaam mogelijk zorgstelsel en zorgsector in 2050.
ZonMw Tekent Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’

Kindermarketing van Ongezond Voedsel Wettelijk Ingeperkt

Om de gezonde keuze makkelijker te maken en omdat de huidige zelfregulering onvoldoende werkt, wil het kabinet kindermarketing voor ongezonde voeding wettelijk beperken. Voor gezond eten en drinken blijft reclame gericht op 18-minners toegestaan. Daarnaast krijgen gemeenten een nieuwe wettelijke bevoegdheid waarmee zij de komst van ongezonde voedselaanbieders op bepaalde plekken kunnen weren, zoals in de omgeving van scholen.
Kindermarketing van Ongezond Voedsel Wettelijk Ingeperkt

Introductie Nieuwe Pictogrammen voor Beter Medicatiegebruik

Geneesmiddelen krijgen beter te begrijpen medicijninformatie door gebruik van uniforme pictogrammen. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgesproken met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van geneesmiddeleninformatie, zoals farmaceuten en apothekers. Er wordt een uniforme pictogrammenset ontwikkeld.
Introductie Nieuwe Pictogrammen voor Beter Medicatiegebruik

Join the Transition: Health Valley Event 30 Maart 2023

Na het succes van voorgaande edities wordt het Health Valley Event 2023 (HVE) op 30 maart in Nijmegen actueler dan ooit. Een 1-daags programma, dat in het teken staat van de gezondheidszorg in beweging. Er liggen kansen die we vandaag moeten grijpen om de zorg van morgen beter te maken!
Join the Transition: Health Valley Event 30 Maart 2023

Proefdiervrij Venture Challenge 2023

Following the successful first editions in 2021 & 2022, Proefdiervrij will organise a third edition of the Proefdiervrij Venture Challenge from January 2023 until April 2023. Below you’ll find all the information pertaining to the Proefdiervrij Venture Challenge 2023.
Proefdiervrij Venture Challenge 2023