News

Grip op Dementie

In 2040 hebben ongeveer een half miljoen mensen in Nederland dementie, luidt de verwachting. Het belang van onderzoek kan dan ook niet worden overschat, vindt hoogleraar Wiesje van der Flier, neuropsycholoog, epidemioloog en wetenschappelijk directeur van het Alzheimer Centrum Amsterdam. Wetenschappers uit verschillende disciplines vinden manieren om de ziekte uit te stellen, te vertragen of te stoppen.
Love

NWO lanceert call vroegtijdige opsporing artrose van KIC en ReumaNederland

NWO heeft de KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ gepubliceerd. In deze call werkt NWO samen met ReumaNederland. Met de resultaten uit onderzoek hoopt ReumaNederland dat artrose in 2040 niet langer een chronische ziekte is. Er is circa 3,1 miljoen euro beschikbaar.
Artrose

Robotics Centrevan Universiteit Twente officieel gestart

Een belangrijke mijlpaal op de Universiteit Twente: het Robotics Centre is sinds januari officieel gestart. Het Robotics Centre is dé plek waar studenten worden opgeleid en partners als (semi-)overheden, bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen samenwerken aan robotica-oplossingen die ons dagelijks leven verbeteren.
Robotics Centrevan Universiteit Twente officieel gestart

Follow-up Funding for Oncode Institute to Keep Cracking the Code of Cancer

Oncode Institute is very proud to announce that we will continue for another 5 years. We would like to thank our vibrant research community for all their hard work and look forward to working together.
Logo

Vooraankondiging subsidieoproep naar onderzoek leefstijl in de zorg

ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) zijn voornemens om in maart een subsidieoproep voor onderzoek open te stellen.
onderzoek leefstijl in de zorg

Vooraankondiging: Onderzoek Nodig om Impact te Bereiken bij het Aangaan van Maatschappelijke Uitdagingen (KIC)

Onze samenleving staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, cybersecurity en vergrijzing. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen om nauwe samenwerking tussen diverse partijen en baanbrekende, innovatieve oplossingen met maatschappelijk verdienvermogen als uitgangspunt. Hoe kunnen deze innovaties voor maatschappelijke uitdagingen gerealiseerd, versneld en opgeschaald worden en daarmee daadwerkelijk impact realiseren?
Mededeling

Launch of European Benchmark Clinical Studies

A group of public and private organisations is joining forces for a benchmark of drug studies in the clinical phases. The goal is to gain insight into the Dutch landscape of clinical trials and make a comparison with other countries in Europe.
Samen

Startsein voor Europese Benchmark Klinische Studies

Een groep van publieke en private organisaties slaat de handen ineen voor een benchmark van geneesmiddelenstudies in de klinische fases. Doel is inzicht te verkrijgen in het Nederlandse landschap van klinische studies en een vergelijking te maken met andere landen in Europa.
samen

Meer Aandacht, Meer Geld en Slimme Samenwerking voor Gezondheid en Preventie

Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor een gezondere samenleving. Dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), dat is ondertekend op het ministerie van VWS. In het akkoord is afgesproken hoe we in 2040 een gezonde generatie bereiken met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving.
Samen zijn

Hoe moeten universiteiten bijdragen aan maatschappelijke impact?

Steeds meer universiteiten voegen ‘maatschappelijke impact’ toe aan hun kernstrategie. Maar wat is een positieve impact? En wat zijn de gevolgen voor academische instellingen en onderzoekers?
Universiteit