News

Eerste Stappen voor een Domeinoverstijgend Programma 'Gezonde Leefomgeving'

Naar aanleiding van de Kamerbrief (april 2021) bereiden RIVM en ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van LNV het programma Gezonde Leefomgeving voor.
Eerste Stappen voor een Domeinoverstijgend Programma 'Gezonde Leefomgeving'

Kabinet: Iedereen Toegang Tot Gigabitinternet en 95% MKB Benut Digitalisering

Het versnellen van digitalisering door het mkb, digitale innovatie en -vaardigheden stimuleren, de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende online markten creëren, het behouden en versterken van de digitale infrastructuur in Nederland én het verbeteren van cyberveiligheid.
Kabinet: Iedereen Toegang Tot Gigabitinternet en 95% MKB Benut Digitalisering

Lancering Gezamenlijke Routekaart Weesgeneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen lanceerde op het ‘Symposium Weesgeneesmiddelen’ een gezamenlijke ’Roadmap to the future’. Dit is een routekaart met handelingsperspectieven voor zorgpartners die zich bezig houden met de ontwikkeling, toelating en inzet van weesgeneesmiddelen.
Lancering Gezamenlijke Routekaart Weesgeneesmiddelen

Wil je aan de Slag met E-health in jouw Zorgorganisatie, Maar Weet je Nog Niet Precies Hoe?

De visievorming subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is speciaal bedoeld voor zorgroganisaties die aan de slag willen met e-health, maar nog geen plan hebben. Met deze kleinere subsidie krijg je de mogelijkheid om eerst een gedegen visie te vormen, voordat je gaat opschalen.
Wil je aan de Slag met E-health in jouw Zorgorganisatie, Maar Weet je Nog Niet Precies Hoe?

Terugblik Congres Het Nieuwe Wonen 2022!

Op 22 september vond op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem het jaarlijkse DEEL-congres plaats. Het congres had dit jaar speciale aandacht voor techniek en bewonersparticipatie. Tevens werd tijdens het congres opnieuw de samenwerking bekrachtigd binnen Dutch Empathic Living Labs (DEEL).
Collaboration

‘Als Je Niet meer Beter Wordt’: Nieuwe Campagne Brengt Gesprek over Palliatieve Zorg op Gang

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Dat is hulp en zorg om het leven van mensen die niet meer beter worden en hun naasten zo goed mogelijk te houden. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase.
Caring

Schrijf je nu in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2023!

Heb jij een innovatief zorgproduct ontwikkeld dat al succesvol is getest en geïmplementeerd bij de eindgebruiker? En wil je jouw markt vergroten of het product verder verbeteren? Schrijf je dan nu in voor de achtste editie van de Nationale Zorginnovatieprijs 2023!
logo nationale zorginnovatieprijs

Geneesmiddelenonderzoek: Europa Verliest Terrein aan China en VS

Alarmerende berichten uit Brussel, waar een nieuwe analyse van de Europese geneesmiddelenindustrie aantoont dat Europa snel achteruitgaat op het gebied van geneesmiddelontwikkeling. Een belangrijke reden hiervoor is dat China en de Verenigde Staten meer investeren in de ontwikkeling.
Geneesmiddelenonderzoek: Europa Verliest Terrein aan China en VS

Subsidie Coronabanen in de Zorg 2022 Geopend

Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 novemeber subsidie aanvragen voor coronabanen die zij gerealiseerd hebben voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022.
Mededeling

Interview: Parkinson op Maat

Parkinson is een chronische progressieve ziekte. In dit interview met Tessa van de Zande, projectmanager van het Parkinson op Maat project, vertelt zij hoe dit project meer kennis heeft opgeleverd over de ziekte van Parkinson en hoe die kennis hopelijk leidt tot betere zorg op maat.
Tessa van de Zande