News

Darmkanker app helpt patiënt en zorgverlener samen beslissen

Anno 2024 zijn geneesmiddelenbedrijven zoveel meer dan ontwikkelaars van medicijnen. Zij zijn geëvolueerd naar leveranciers van oplossingen vanuit een meer holistische kijk op gezondheid, ofwel oplossingen ‘beyond the pill’. Een goed voorbeeld daarvan is de Darmkanker app , die in nauwe samenwerking met diverse partijen tot stand kwam.
Darmkanker app helpt patiënt en zorgverlener samen beslissen

Brede samenwerking levert drie routekaarten op

Waar kunnen we mensen met kanker veilig behandelen op locaties buiten het ziekenhuis? Vanuit die vraag, die ontstond tijdens de coronapandemie, vormde zich de Care Coalition. Een groep gedreven mensen sloeg de handen ineen en onderzocht de mogelijkheden. Nu, twee jaar later, levert de coalitie drie routekaarten op voor ziekenhuisverplaatste oncologische zorg.
Brede samenwerking levert drie routekaarten op

Kanker een chronische ziekte? - Blog Carla Vos

Over twintig jaar, in 2033, is kanker voor 90% een chronische ziekte. Die voorspelling deed René Bernards (hoofd Moleculaire Carcinogenese bij het Nederlands Kanker Instituut) in 2013 aan tafel bij een televisieprogramma. Zijn uitspraak deed destijds veel stof opwaaien. Toch lijken we steeds dichterbij te komen. In Nederland is de 5-jaars overlevingskans toegenomen tot 67%. En dat percentage stijgt elk jaar met ongeveer 1%. Dat we nu al zo ver zijn gekomen, is een prachtig voorbeeld van een multidisciplinaire inzet.
Kanker een chronische ziekte? - Blog Carla Vos

Subsidiemogelijkheden voor innovatieve therapieën dementie

Bij Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en ZonMw staan subsidieoproepen open voor veelbelovende innovatieve therapieën voor dementie. Het doel is om therapieën zo ver en snel mogelijk richting de markt brengen. Lees verder voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden.
Subsidiemogelijkheden voor innovatieve therapieën dementie

Hartstichting biedt burgers de mogelijkheid wetenschappelijk onderzoek te starten

De Hartstichting is het eerste gezondheidsfonds dat burgers de mogelijkheid geeft geld te besteden aan eigen onderzoek. Burgerwetenschap is wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door burgers wordt uitgevoerd, vaak in samenwerking of onder begeleiding van professionele wetenschappers.
Handen

Slim horloge stelt hartstilstand betrouwbaar vast

Onderzoekers onder leiding van het Radboudumc zijn erin geslaagd om met een smartwatch betrouwbaar te meten of de bloedsomloop stilvalt bij een patiënt, zoals bij een hartstilstand. Ze toonden dat aan bij 291 patiënten die een operatie ondergingen, waarbij de bloedsomloop standaard onderbroken moet worden. Deze resultaten zijn vandaag verschenen in The Lancet Digital Health. De Hartstichting initieerde en financiert het onderzoek.
Slim horloge stelt hartstilstand betrouwbaar vast

De Zorg van Morgen: “We hebben elkaar nodig”

Hoe ziet dementiezorg er over tien jaar uit? Wat zijn de grote uitdagingen en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Om hierover van gedachten te wisselen organiseert ABOARD samen met de alzheimercentra een reeks Rondetafelgesprekken met zorgprofessionals. Op woensdag 7 februari trapte Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC af met de eerste bijeenkomst De Zorg van Morgen.
De Zorg van Morgen: “We hebben elkaar nodig”

Nieuw kankeronderzoek studenten en Genmab

Een nieuw concept van publiek-private samenwerking. Dat is de samenwerking van een groep bachelorstudenten Biomedische Wetenschappen met biotechnologiebedrijf Genmab. Samen doen zij onderzoek naar nieuwe therapeutische aangrijpingspunten voor kanker. Het is zo veelbelovend dat Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) samen met het UMC Utrecht en Genmab ruim 120.000 euro financiert voor dit onderzoek. Op 2 februari was de eindpresentatie van de bachelorstudenten.
Nieuw kankeronderzoek studenten en Genmab

Terugblik op de geslaagde RSNN lunch webinar "Klinisch Onderzoeksklimaat in Nederland"

Op 8 februari 2024 organiseerde het RSNN in samenwerking met Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en andere stakeholders een lunch webinar met meer dan 160 deelnemers. Onderwerp van de webinar waren de resultaten van de in oktober gehouden RSNN Expert Meeting over het "Klinisch Onderzoeksklimaat in Nederland".
Terugblik op de geslaagde RSNN lunch webinar "Klinisch Onderzoeksklimaat in Nederland"

Nomination is open for the Wiek van Gilst collaboration award!

The Wiek van Gilst collaboration award will be presented for the third time next year during the DCVA-NLHI congress on June 20 and 21, 2024. The first year Wiek, as initiator and founder of the DCVA, had the honor of receiving the award himself. Last year, a total of 8 projects from various DCVA partners were nominated, with the Hartenbank winning the award. We are pleased to announce that we will be presenting the award again next year.
Hart