Werkbezoek Enschede: aandacht voor VWS-Missie II

Afgelopen dinsdag vond het eerste fysieke werkbezoek plaats, georganiseerd door de Provincie Overijssel in de context van VWS-Missie II: In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen. Specifiek aandacht bij het werkbezoek was er voor de uitdaging om te komen tot opschaling van succesvolle initiatieven gericht op de VWS-Missies in de KIA Gezondheid en Zorg: van experimenteeromgeving naar landelijke structurele opschaling.

Hieronder lees je meer over deze dag!

Na de opening van Top Team lid Carmen van Vilsteren neemt Techmed Centre directeur Remke Burie het woord. Het TOPFIT Citizenlab krijgt gedurende deze presentatie volop de aandacht. Het TOPFIT Citizenlab werkt vóór en dóór burgers aan een citizen science methodiek die past en toepasbaar is in de gezondheidszorg. Burgers en wetenschappers leren van elkaar.

Maria Walters (van Lang Zult U Wonen - Programma in Overijsselse Gemeenten) & Rembrandt de Vries (wijkbewoner Schelfhorst) vertellen over het succes van het project: ‘Veilig en gezond ouder worden'.

Elma van Dongen (van Proscoop) presenteert de Regionale beweging Positief Gezond IJsselland. Positieve Gezondheid is een brede manier van kijken en zet gezondheid centraal in plaats van ziekte. De partijen in de regio willen graag van elkaar leren, elkaar stimuleren, samenwerken en ondersteunen.

De laatste spreker is Martin Plant van Carinova over ‘Buur&Zo’. Buur&Zo is een concept waarin Buurtconciërges samenwerken met vrijwilligers en de voorzieningen in de wijk, het preventie team van de gemeente en met zorginstellingen. Een buurtconciërge is een vertrouwd gezicht voor wijkbewoners, het is iemand die onder andere medicijnen, maaltijden en boodschappen bezorgt én een luisterend oor biedt. Om doorontwikkeling naar andere gemeenten en wijken in Overijssel te bewerkstelligen is financiering nodig.

De dag wordt afgesloten met een korte paneldiscussie tussen Carmen van Vilsteren, Aad Veenman, Alfred Peterson, Marjolein den Ouden & Hans Rietman. De stelling in deze discussie luidt: “Hoe maken we de resultaten uit de fieldlabs, proeftuinen, pilots, die regionaal hun succes bewezen structureel en schalen het op naar een nationale context?

Benieuwd naar de sfeer deze dag? Bekijk de foto's hieronder!

Sfeerimpressie werkbezoek

Sfeerimpressie werkbezoek

Logo

‹ News overview