Nederland Blijft in EU-Kopgroep Digitalisering door Extra Investeringen

Er wordt in Nederland steeds meer gebruik gemaakt van digitale technologieën door Nederlandse bedrijven. Daarnaast investeert de overheid hier extra in en benadrukken zij ook het belang om digitaal vaardig(er) te worden. Omdat daarnaast vast en mobiel internet van uitstekend niveau zijn, blijft Nederland in de kopgroep van EU-landen qua digitalisering. Dit is gebleken uit de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU waarop Nederland net als in 2020 vierde staat. Denemarken, Finland en Zweden hebben wij nog niet overtroffen.

Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat): “Ondernemers, onderwijs en overheid slagen er samen in om Nederland aan de digitale top te houden. Het rapport laat echter ook zien dat deze positie geen gegeven is. Vandaar dat bedrijven én overheid veel extra privaat en publiek geld investeren in technologieën als quantum, kunstmatige intelligentie en fotonica. Minstens zo belangrijk is dat Nederlanders digitaal vaardig en weerbaar zijn om deze ontwikkelingen aan te kunnen. Dat vraagt om een actievere overheid bij zaken als scholing, cyberveiligheid, borgen van privacy en zorgen voor een goed werkende digitale markt. Dat krijgt steeds meer vorm bijvoorbeeld door regelgeving aan te passen aan het online tijdperk.”

Mkb doet het beter dan Europees gemiddelde

Doordat het Nederlandse mkb steeds meer gebruik maakt van online verkoop, verdient het er opnieuw meer aan dan hun Europese collega’s. Inmiddels komt in het mkb gemiddeld 13% van de totale omzet uit online activiteiten. Met het integreren van technologie als big data en cloud in hun bedrijfsvoering behalen Nederlandse ondernemers binnen Europa scores die ver boven het gemiddelde liggen. De verbeteringen binnen digitaal ondernemen liggen in het toepassen van AI-technologie en in het benutten van ICT om te kunnen verduurzamen.

De kracht van digitalisering

Door de komst van nieuwe digitale technologieën zoals 5G, kunstmatige intelligentie en robotisering, verandert de wereld om ons heen snel. Dit biedt kansen en het is belangrijk dat we deze kansen benutten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt zich sterk om Nederland digitaal koploper van Europa te laten blijven. Bijvoorbeeld door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap te bevorderen. Health~Holland onderstreept het belang van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burger om maatschappelijk kansen te verzilveren. Het is niet alleen goed voor onze economie en werkgelegenheid. Het kan ook oplossingen bieden voor onze maatschappelijke uitdagingen, onder andere op het gebied van zorg, mobiliteit en klimaat.  

Bron: Rijksoverheid

Digital

‹ News overview