Gepubliceerd: Boekje Sociale Basisinfrastructuur

Bewoners willen steeds vaker zelf een bijdrage leveren aan gezondheid in hun buurt, dorp of wijk. In veel wijken zijn bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars al bezig met het organiseren ‘van onderop’, iedereen vanuit zijn eigen perspectief.

De vraag is echter hoe we hiervan een samenhangend geheel kunnen maken. Dit traject en (werk)boekje gaat over het samen organiseren van een zogenaamde sociale basisinfrastructuur. Dit is het geheel aan informele en formele diensten, fysieke, ICT- of eHealthvoorzieningen, ontmoetingsplekken, verbindingspersonen, netwerken en afspraken in de directe leefomgeving van mensen.

Met een schets van de randvoorwaarden en 21 essentiële bouwstenen voor een inclusieve samenwerking, bieden we professionals én bewoners handelingsperspectief op de vraag: hoe doen we dat dan? Want het kan. Het mag. En het gebeurt.

De bijbehorende praktijkvoorbeelden spreken boekdelen. Van wijkinformatiepunten in Utrecht en een Digitaal Wijkfonds in Amsterdam tot buurtwerkkamers in Groningen en wijkverbinders in Blokker. Ze laten zien dat lokale samenwerking inclusief is en burgers zich herkennen in een uitkomst waarin zij zeggenschap ervaren en bereid zijn deel te nemen.

Lees boekje

Lees de publicatie ‘Sociale basisinfrastructuur: voor vitale en gezonde gemeenschappen’ (pdf versie). Het boekje is ook in fysieke vorm beschikbaar. Vul dit formulier in en bestel gratis 5, 10 of meer exemplaren voor eigen gebruik, collega’s, vakgenoten, bewoners of in (wijk)bijeenkomsten.

Bestel boekje

Bron: Alles is Gezondheid, Dialoog Gemeenschapskracht

Gepubliceerd: Boekje Sociale Basisinfrastructuur

‹ News overview