Ingrid van Maurik Graduates Cum Laude

Twaalf mei verdedigde onderzoeker Ingrid van Maurik online haar proefschrift. De promotiecommissie en het College van Decanen hebben zowel haar proefschrift als haar verdediging beoordeeld en bevonden deze van excellente wetenschappelijke kwaliteit. Hierdoor is het predicaat Cum Laude aan Ingrid toegekend.

Beter voorspellen van individuele kans op dementie

Ingrid van Maurik onderzocht patiënten met ‘milde cognitieve klachten’ (MCI). Ze keek hoe diagnostische testen, zoals MRI-scans en alzheimereiwitten in het hersenvocht, te gebruiken zijn om bij individuele patiënten de kans op dementie te bepalen.

De resultaten van deze diagnostische tests voor dementie konden bij patiënten met MCI al een aanwijzing zijn voor het risico om dementie te krijgen. Dit was alleen vast te stellen op groepsniveau; 50% kreeg dementie en 50% niet. Deze situatie brengt veel onzekerheid met zich mee.

Van Maurik heeft nu rekenmodellen ontwikkeld die gebruik maken van informatie van patiënten (zoals leeftijd en geslacht), MRI-scans en alzheimereiwitten in het hersenvocht. Door deze gegevens te combineren, kan ze beter voorspellen hoe groot de kans is dat een individuele patiënt binnen 5 jaar dementie krijgt. Deze rekenmodellen zijn opgenomen in de online tool ‘ADappt’.

Hiermee wordt een stuk van de onzekerheid bij de diagnose MCI weggenomen. Dit is belangrijk voor de arts, om zo het behandelbeleid aan te passen. En dit is belangrijk voor de patiënt; een lage kans kan geruststellen. Een hoge kans kan belangrijk zijn voor het maken van keuzes over de toekomst.

Bron: Alzheimercentrum Amsterdam

‹ News overview