Invest-NL a fact

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL. Met de oprichting van Invest-NL stimuleert het kabinet investeringen die nu al kunnen plaatsvinden bij ondernemingen die gericht zijn op de grote transitie-opgaven en de doorgroei van ondernemingen. In totaal krijgt Invest-NL 2,5 miljard euro te besteden, waarvan 800 miljoen euro wordt ondergebracht bij ontwikkelingsbank FMO.

Met dit eigen vermogen zal Invest-NL zich richten op het faciliteren van risicovolle activiteiten van ondernemingen bij transities (overgang) op het gebied van energie, verduurzaming (waaronder die van de gebouwde omgeving en de circulaire economie), mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs, de doorgroei van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen en het bevorderen van export en buitenlandse investeringen, het ondersteunen van Nederlandse bedrijven voor het internationaal vermarkten van hun producten en het aanpakken van wereldwijde vraagstukken, zoals duurzame energie, klimaatverandering, water en voedselvoorziening.

Bovendien is er ook een duidelijke noodzaak voor de life sciences & health sector: hoewel de Nederlandse sector overloopt van potentieel, laat de markt het op een aantal punten afweten. Zo is er gebrek aan kapitaal in de start-up fase en zoeken biotech bedrijven in de scale-up fase vaak tevergeefs naar grotere financieringsrondes. Het resultaat is dat de ontwikkeling van een life sciences bedrijf stagneert, dat een onderneming in financiële nood raakt, of dat het voor een appel en een ei opgekocht wordt door een internationale speler. Met extra investeringen voor start-ups en scale-ups kunnen we deze gaten in het financieringslandschap overbruggen om onze sterke kennispositie te verzilveren in maatschappelijke én economische waarde.

Meer informatie:

Foto: Hans Kouwenhoven

‹ News overview