MIT-scheme open for R&D collaboration projects

Ook in 2019 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de zogenaamde MIT-regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Van 11 juni tot en met 10 september kun je indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten.

De MIT-regeling bestaat uit meerdere instrumenten, die op diverse momenten open gaan voor indienen en die met verschillende regels werken. De call voor R&D-samenwerkingsprojecten is open gegaan op 11 juni. Inzendingen worden pas ná de sluitingsdatum van 10 september beoordeeld en zijn dus niet op basis van First Come, First Served. 

R&D-samenwerkingsprojecten

Werk je met andere mkb'ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? Je kunt een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie. Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

  • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer
  • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen
  • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
  • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Meer informatie over het indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten vind je op de website van RVO.

‹ News overview