Good health and well-being

Goede gezondheid en welzijn is door de VN vastgelegd als één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDGs) om de wereld ‘tot een betere plek te maken in 2030’. In Nederland is de overheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDGs naar nationaal beleid.

In de zorg voor kwetsbare jongeren, ouderen en mensen met een beperking gaat het rijksbeleid uit van zelfredzaamheid en hulp vanuit de omgeving. Het streven is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Slimme zorg, met digitale ondersteuning en e-Health, helpt daarbij.

Bekijk welke ondersteuning vanuit de overheid via RVO.nl beschikbaar is (geweest) of lees over 10 innovaties die, mede dankzij die ondersteuning, de Nederlandse zorg nóg beter maken.

Bron: RVO.nl

‹ News overview