Proeftuin ZH Noord formulated partnerships and infrastructure

GEZONDE ZORG, GEZONDE REGIO – De samenwerking is nu geformaliseerd en de infrastructuur is gecreëerd. Momenteel ontwikkelen multidisciplinaire werkgroepen interventies die de zorg met de juiste stuurinformatie effectiever en doelmatiger maken. Met de patiënt ‘in the lead’.

De proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio in Zuid-Holland Noord, een van de negen VWS-proeftuinen, heeft de voorbereidingsfase afgesloten, zo verklaart programmamanager Eric Hiddink. “Deze fase heb je echt nodig. Je hebt de kennis nodig over waar je staat, je moet nulmetingen doen voor je met experimenten in de proeftuin aan de slag kunt. Je moet weten waar het potentieel zit. Als je deze kennis niet vergaart, weet je nooit of jouw interventies het verschil maken.”

Regie bij de patiënt
Maar er is een ander, alles overheersend perspectief. Hiddink: “Gezonde Zorg, Gezonde Regio wil de regie teruggeven aan de patiënt, met het Chronic Care model als basis. Dat speelt in op de noodzaak om de zorg voor chronisch zieken te veranderen. De gedachte is dat mensen met een chronische ziekte hun gedrag pas veranderen wanneer zij in dit proces een leidende rol krijgen. Het programma moet de structuur daarvoor inrichten en gebruikt daarvoor de principes uit het model Accountable Care Organisatie Dutch Style. Dutch Style wil zeggen: de vertaling van de principes zodat ze passen binnen de Nederlandse wet- en regelgeving.”

Aandacht getrokken
Een proeftuin vereist een kennisinfrastructuur die ter beschikking kan staan aan zorgprofessionals en patiënten, vervolgt Eric Hiddink. “We zien overal in de zorg nog een informatie asymmetrie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Die kennisinfrastructuur om dat te doorbreken, zeg maar het regelen van de randvoorwaarden, hebben we in deze proeftuin ontwikkeld. Voor alle informatie, onafhankelijk van ICT-systemen en regionale of landelijke schakelpunten. Dit heeft de aandacht van de andere proeftuinen getrokken, maar ook van de Topsector Life Science & Health en de Noaber Foundation, die is opgericht door Paul Baan. Wat dat betreft, hebben we al veel bereikt om de zorg op lange termijn van dienst te kunnen zijn met een zorgvuldige governance structuur.”

Out-of-the-box
Vier multidisciplinaire werkgroepen in Gezonde Zorg, Gezonde Regio zijn nu ingericht rond diabetes, copd, cvrm en ouderenzorg. Met vertegenwoordigers van de eerstelijns zorgverleners, de patiënten en de medisch specialisten worden scenario’s ontwikkeld die de zorg effectiever, veiliger en doelmatiger kunnen maken. “Laat je niet beperken door de huidige regelgeving, zet het kostenaspect niet op de eerste plaats, denk out-of-the-box en over de schotten in de zorg heen, luidt de opdracht. De proeftuin behoort een regelarm gebied te zijn waarin we keuzes maken die patiënten tevreden stemmen, die de klinische zorg verbeteren en die economisch verantwoord zijn. Zodat de zorg effectiever wordt.”

Eind juni hebben vier partners in zorg voor de VWS-proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio formeel een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dat zijn de patiëntenorganisatie Zorgbelang Zuid-Holland, de ziekenhuizen verenigd in de Alrijne Zorggroep, de eerstelijns organisatie Rijncoepel en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Tegelijk tekenden de eerstelijns organisatie Alphen op één lijn! en SCAL Medische Diagnostiek een intentie-overeenkomst tot samenwerking.

Auteur: Kees Kommer
Bron: ZorgenZ...

‹ News overview