Investment Health Hub Roden

De provincie Drenthe stelt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een Health Hub in Roden. Deze Health Hub bestaat uit een samenwerkend cluster van medische technologiebedrijven, UMCG en onderwijs- en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Doel is het creëren van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid door kennisuitwisseling.

De Health Hub Roden is een groeiconcept en wordt gerealiseerd in het pand van VDL Wientjes. Gedeputeerde Van der Tuuk spreekt van een pareltje in Drenthe: 'Nieuwe banen op mbo-, hbo- en wo-niveau, maar ook behoud van 200 banen en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bruist op de behouden fundamenten van Cordis; de medische technologie biedt veel kansen voor de werkgelegenheid in Drenthe. Als overheden, bedrijfsleven en onderwijs werken we samen om de beste omgeving te creëren voor studenten en (startende) ondernemers'.

De Health Hub Roden stelt bedrijven in staat om hun kennis fysiek in te brengen in het reguliere onderwijs. Daarnaast krijgen docenten de gelegenheid om ervaring op te doen in het werkveld en maken docenten op deze manier kennis met de nieuwste technieken en vaardigheden. Studenten gaan binnen de Health Hub direct deel uit maken van het werkproces. Zij kunnen op deze manier ter plekke de theorie in praktijk brengen en bijdragen aan innovaties.

Kosten
Voor het inrichten van de ruimte bij VDL Wientjes en het opstarten van samenwerkingen tussen bedrijfsleven voor de eerstkomende 5 jaar is ruim 10 miljoen euro nodig. De gevraagde bijdrage van de provincies Drenthe en Groningen en de regiovisie Groningen-Assen bedraagt totaal zo’n 4,3 miljoen euro.

Partijen
Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en Springboard, VDL Wientjes, IMDS Roden, Alvimedica Assen, TCNN, UMCG, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort College ISD Noordenkwartier en de gemeente Noordenveld. De Hanzehogeschool Groningen

Investment Health Hub Roden

‹ News overview