Leergemeenschappen 

In de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 hebben de tien Topsectoren afgesproken om in 2023 gezamenlijk 100 leergemeenschappen te realiseren. In een leergemeenschap versterken bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden elkaar en verbinden ze werken, leren, innoveren en onderzoeken optimaal met elkaar. Innovaties ontwikkelen zich sneller en vinden gemakkelijker hun weg binnen bedrijven en onderwijs. 
 
Een leergemeenschap is een relatief nieuw begrip en voor het eerst geïntroduceerd door de Topsectoren in 2016. Wat is een leergemeenschap precies, hoe is het georganiseerd en wat zijn de voordelen? Om hier meer kennis over op te doen zijn de Netwerk Learning Communities, een initiatief van de Topsectoren en NWO (onder leiding van Regieorgaan SIA) gestart. Dit netwerk organiseert en stimuleert ook de gerichte verspreiding en toepassing van deze kennis in de praktijk. 

In maart 2022 publiceerde het netwerk een landelijk Position Paper Learning Communities. Het doel van dit position paper is om de bestaande theoretische en praktische kennis op het gebied van leergemeenschappen te integreren tot een breed toegankelijk document dat gebruikt kan worden bij het definiëren van leergemeenschappen en bij het opzetten, doorontwikkelen en verduurzamen van leergemeenschappen. 
 
Om het begrip leergemeenschappen te verduidelijken en bestaande leergemeenschappen te faciliteren is een actiescantool ontwikkeld. Meer informatie over het Netwerk Learning Communities, de actiescantool en andere aspecten van leergemeenschappen is te vinden op de website van Topsectoren Human Capital
 
Topsector LSH streeft naar realisatie van 4 tot 6 leergemeenschappen in 2023. De basis voor deze leergemeenschappen ligt in de proeftuinen, ook wel GROZzerdammen genoemd. In deze proeftuinen werken burgers, professionals, ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers in lokale en regionale netwerken samen om de missies te realiseren. De kennis die wordt opgedaan in de proeftuinen kan vervolgens worden overgedragen en aangepast naar andere regio's, bijvoorbeeld via educatie voor burgercollectieven of patiëntenorganisaties. Maar het werkt ook andersom: burgers die ervaringsdeskundigen zijn, kunnen professionals leren wat er op lokaal niveau nodig is.