Innovatiemissie Singapore: gepersonaliseerde oplossingen voor dementiepreventie, behandeling en zorg

-

Doet u onderzoek naar het voorkomen en behandelen van dementie? Bent u actief in de ontwikkeling van innovatieve, ondersteunende technologie of zorgconcepten voor mensen met dementie en hun zorgverleners? Wilt u graag in contact komen met Singaporese partners, kennis en ervaring uitwisselen, en mogelijkheden voor R&D-samenwerking of investering verkennen? Sluit dan aan bij de innovatiemissie naar Singapore van 31 oktober tot en met 3 november 2022.

Doelen missie

 • Podium: deelnemers krijgen de mogelijkheid hun expertise of technologie te delen met mogelijke samenwerkingspartners.
 • Uitwisseling kennis en ervaring: deelnemers kunnen kansen voor een gestructureerde dialoog of strategische discussie verkennen met hun Singaporese counterpart.
 • Inspiratie: deelnemers kunnen ideeën voor nieuwe applicaties van innovaties of technologie uitwisselen en inspiratie opdoen voor binnen hun eigen organisatie, met andere Nederlandse deelnemers of met partners in Singapore.
 • Systeemdenken: centraal bij deze missie staat het verkennen van multidisciplinaire oplossingen tussen publieke- en private partners. Deelnemers worden gestimuleerd om sector- en expertisedomein overstijgend naar uitdagingen en oplossingen in Singapore en Nederland te kijken.

Om deze doelen te behalen:

 • krijgen deelnemers inzicht in de lokale context, zoals het innovatie- en zorgsysteem, klinisch zorgpad, wetgeving en partnerschapmogelijkheden;
 • krijgen deelnemers inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen rondom de preventie en behandeling van dementie, en het ontwikkelen en gebruiken van ondersteunende technologie of zorgconcepten in met name het Singaporese onderzoeks- en zorgsysteem.

Daarbij is er een focus op de rol die sleutel- en digitale technologieën (bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie) kunnen spelen bij het personaliseren van zorgoplossingen.   

Voor wie?

De missie is interessant voor:

 • onderzoekers en artsen;
 • ingenieurs;
 • ondernemers;
 • kenniswerkers;
 • beleidsmakers;
 • zorgmedewerkers;
 • business development managers, werkzaam of aangesloten bij start-ups, scale-ups;
 • mkb;
 • onderzoekscentra en kennisinstellingen;
 • academische ziekenhuizen;
 • overheid;

met expertise die relevant is voor onderstaande tracks:

 • diagnostiek (bijvoorbeeld neuro-imaging, biomarkers), voorspellen (bijvoorbeeld big data, risicoprofielen), preventie (bijvoorbeeld medicijnen, lifestyle interventie, gepersonaliseerde voeding)
 • technologische oplossingen:
  • gezondheid, veiligheid en kwaliteit van zorg;
  • maatschappelijke participatie en sociaal contact;
  • autonomie, zingeving en zelfrespect.

Of  actief zijn op het gebied van dementie:

 • implementatie van zorgprogramma's, transformatietheorie of translationeel onderzoek, kennisprogramma's en -verspreiding (bijvoorbeeld certificering bij ondersteunende technologie en co-creatie);
 • wonen en huisvesting, activiteiten of zorgconcepten;
 • beleid, zorgverzekeringen, financieringsmodellen ter preventie van dementie.

Conceptprogramma

Het missieprogramma is nog in ontwikkeling en komt tot stand in samenspraak met de deelnemers en de wensen vanuit Singapore. Het concept programma vind je hier.

Meer informatie

Voor een uitgebreidere toelichting op de context van deze innovatiemissie klik bestand 'Dementia in Singapore'.

Interesse

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u  dan voor 1 augustus 2022 aan via het online registratieformulier.

Definitieve deelname is afhankelijk van het aantal beschikbare plekken. Multidisciplinaire kennis- en ervaringuitwisseling tussen academici, industrie en overheid staat centraal bij deze innovatiemissie. Er wordt gekeken hoe uw technologie en onderzoek past binnen de doelen van deze missie. 

Deelname

 • Deelname kost € 250 p.p.
 • Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma. Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten, alle individuele kosten en mogelijke kosten voor de matchmaking.

Bron: RVO

‹ Events overview