KAMG - Congres Gezond Leven: Eigen Keuze of Privilege?

Meld je nu aan voor het KAMG-congres 2022!

Tijdens het KAMG-congres 2022 met als thema ‘Gezond leven: eigen keuze of privilege?’ zullen de volgende vragen voorbij komen: Welke kansen ziet de arts Maatschappij + Gezondheid tot enerzijds het bevorderen van een betere en gezonde leefstijl, anderzijds het komen tot een gezonde woon- en leefomgeving, dit om daarmee toekomstige gezondheidsproblemen te voorkómen? Hoe kunnen we bij deze missie de krachten bundelen met bijvoorbeeld artsen in het curatieve domein of partners in het sociale domein? En de centrale vraag hierbij is, bij wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt om te komen tot een gezond leven en welke beperkingen zijn hierbij aan te geven.

Meer informatie

Start: 17 februari 2022 - 09:00
Eind: 17 februari 2022 - 16:50
Locatie: NBC Nieuwegein
Event-website: https://www.kamg.nl/kamgcongres2022/
Neem alvast een kijkje welke workshops er aangeboden worden.

Bekijk het programma, lees meer over de inspirerende sprekers Andre Rouvoet, Wim van der Meeren, Nico van Meeteren en Albert Jan Kruijter.

Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren zal aan het woord zijn van 09:40 – 10:00 over k(n)euzen k(n)iezen:
de dilemma’s rond gezondheid en zorg matchen goed met die van wetenschap, beleid en praktijk van preventie. Perspectiefwissels zijn conditio sine qua non om die dilemma’s te doorbreken en succesvol collectief andere handelingspraktijken te adopteren. Kortom: preventie is een kwestie van anders denken, anders doen en vele zegeningen tellen.

Registreren

Meld je nu aan!

Bron: KAMG

‹ Events overview