UITGESTELD - Matchmaking NWA Klimaatadaptatie & Gezondheid

Vanwege een hack van de NWO-systemen is NWO helaas genoodzaakt om de online bijeenkomst van 12 maart uit te stellen. Een nieuwe datum volgt zodra deze bekend is. Voor meer informatie over de hack en vragen kunt u terecht op de NWO website https://www.nwo.nl/nieuws/nwo-netwerk-gehackt.

In de tussentijd blijft het platform open voor inschrijvingen en mogelijkheden tot het zoeken naar matches. De website wordt door een externe partij gehost en is daarom niet onderhevig aan problemen rond de NWO-systemen.

Op 12 maart brengt NWO in een online bijeenkomst onderzoekers, praktijkprofessionals en maatschappelijke organisaties bij elkaar die in tijden van klimaatverandering willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant, dier en milieu. NWO organiseert deze matchmaking in het kader van het NWA-programma Klimaatadaptatie en Gezondheid. 

Doel is gezamenlijk te komen tot vernieuwend onderzoek en concrete adaptatiemaatregelen, met focus op gezondheid en een gezonde leefomgeving in Nederland, zowel in het stedelijk als landelijk gebied. We streven daarbij naar brede consortia waarbinnen onderzoekers en andere partijen uit het fysiekesociale én zorgdomein intensief met elkaar samenwerken. Het NWA-programma draagt daarmee bij aan missie I van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid: 'In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.'

Programma 12 maart

De online bijeenkomst biedt een gevarieerd en interactief programma om ideeën voor projecten uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Het programma ziet er op hoofdlijnen zo uit:

  • 10:00-12:00 Doel en achtergrond van het NWA-programma, inspirerende sprekers (o.a. Werner Schouten, Jonge Klimaatbeweging) en sessies over domeinoverstijgende vraagstukken
  • 12:00-14:00 Lunchblok met de mogelijkheid om 1-op-1-gesprekken te voeren en een Q&A-sessie over de NWA-call for proposals
  • 14:00-16:00 Verdiepende themasessies en next steps

Het programma zal op basis van uw input nader worden ingevuld. Daarom vraagt NWO om tijdig uw profiel in te vullen. In de week voor de bijeenkomst wordt het definitieve programma bekend gemaakt en kunt u zich inschrijven voor specifieke sessies. De 1-op-1-gesprekken kunt u voor die tijd al inplannen (ga naar Hoe werkt dit platform voor instructies).

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van NWO. 

Platform: kansen voor nieuwe samenwerking

Om matchmaking zo optimaal mogelijk te faciliteren is naast de bijeenkomst ook een matchmakingsplatform ingericht, een primeur voor dit NWA-programma. Na registratie krijgt u toegang tot dit platform, waarmee u verschillende opties heeft om expertise te zoeken en nieuwe samenwerkingen te vormen met partijen uit diverse sectoren. Kijk op Hoe werkt dit platform voor uitleg en mogelijkheden. 

NWO hoopt met dit platform bij te dragen aan het ontstaan van nieuwe netwerken, die niet alleen meerwaarde hebben voor dit NWA-programma, maar ook voor andere initiatieven of toekomstige programma's. Het platform zal in ieder geval bestaan tot de deadline voor indiening van beknopte aanvragen (3 juni 2021). 

Informatie over de call

Kijk voor meer informatie over de call for proposals bij NWA-call.

Bron: NWO

‹ Events overview