Matchmakingbijeenkomst - Leven met Dementie (KIC)

Een hoge leeftijd bereiken is relatief nieuw voor onze samenleving. Pas sinds enkele decennia worden mensen ouder dan 60-70 jaar en neemt het aantal ouderen toe. We leren nu pas wat dat betekent, in biomedische, sociaalpsychologische en maatschappelijke zin. Sinds kort wordt ook de omvang en ernst van dementie duidelijk.

Dementie heeft een enorme impact op de maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven van degene die eraan lijdt, maar ook op zijn of haar directe omgeving. We weten vooralsnog slechts in beperkte mate hoe hier adequaat mee om te gaan. Er valt nog veel te leren en te ontdekken door zorgvuldige verkenning en onderzoek naar mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving.

Matchmaking

In de periode voorafgaand aan de deadline voor het indienen van vooraanmeldingen faciliteert NWO (virtuele) matchmakingsactiviteiten. Verdere informatie over de invulling en planning van matchmakingsactiviteiten voor deze call zal bekend worden gemaakt via de website van NWO en de NWO nieuwsbrieven.

KIC-MISSIE

Dit programma valt binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin NWO jaarlijks een beperkt aantal grote thematische calls publiceert.

Bron: NWO

‹ Events overview