National eHealth week

-


Digitale ondersteuning in de zorg biedt een legio aan mogelijkheden om zorg dichterbij mensen te brengen, echter is het nog lang niet voor iedereen toegankelijk. Daarom bundelen het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap & Sport (VWS) en ECP Platform voor de InformatieSamenleving van 20 t/m 26 januari 2018 wederom hun krachten door het organiseren van de tweede e-healthweek!

De ambitie? E-health voor iedereen toepasbaar maken door mogelijkheden te demonstreren, kansen te creëren en verbindingen te leggen om gezamenlijk actie te ondernemen. Tijdens de e-healthweek 2018 wordt de volgende stap gezet!

Alle partijen die willen laten zien wat e-health is en hoe het werkt zijn van harte uitgenodigd zich als partner aan te melden: (thuis)zorginstellingen, leveranciers, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiëntenplatforms en ouderenbonden door het hele land. Dat kan via verschillende activiteiten: van innovatielabs, open dagen en pop-up stores, tot aan theatervoorstellingen en workshops, veel is mogelijk tijdens de e-healthweek.

Bezoek de website voor meer informatie en registratie.

‹ Events overview