An Innovative Truth IX - The Enabler for Sustainability & Innovation

In vervolg op de acht succesvolle congressen An Innovative Truth I - An Innovative Truth VIII, vindt op 19 juni 2017 An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - plaats. De locatie van deze editie is de Novio Tech Campus te Nijmegen. Het thema van deze editie is "The Enabler for Sustainability & Innovation" en focust op de cruciale rol van Informatie- en communicatietechnologie voor Duurzaamheid en Innovatie.  

De rol van ICT is de laatste decennia fors toegenomen. ICT zit tegenwoordig in alle haarvaten van de maatschappij. Met name door doordachte benutting van de mogelijkheden kan (maatschappelijke) winst behaald worden. Speerpunten hierbij zijn onder meer ICT & Energy, Futureproof Communication Systems, Circularity & ICT, ICT & Reliability, ICT & Health en Innovative Data Solutions. Er liggen op het ICT-vlak dan ook veel kansen om aanzienlijk bij te dragen aan een duurzame, innovatieve maatschappij.
 
De An Innovative Truth congressen zijn activerende en betrokkenheid bevorderende congressen, omtrent het thema ICT, Duurzaamheid & Innovatie. Dit congres verschaft u inzicht in de hedendaagse technologische ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de maatschappelijke context. Het doel van dit congres is om de doelgroepen wetenschap, overheid, ICT-gebruikend en aanbiedend bedrijfsleven, nader met elkaar in verbinding te brengen en concrete samenwerkingstrajecten te starten of verder uit te bouwen. Het interactieve programma biedt hiervoor volop gelegenheid.
 
An Innovative Truth IX is onderdeel van een reeks congressen die haar basis vindt in een initiatief van Stichting GreenICT en het Ministerie van Economische Zaken uit 2008. Nadere informatie over vorige edities is beschikbaar via de volgende link: over de vorige edities.

In augustus 2008 is door Stichting GreenICT in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot het organiseren van een activerend congres ter bevordering van energie-efficiency in en door Duurzame ICT. Dit resulteerde in acht succesvolle An Innovative Truth congressen, met onder meer bijdragen vanuit het ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie, de wetenschap en het bedrijfsleven. Veel topsprekers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid hebben in de afgelopen jaren hun bijdragen geleverd. Nadere informatie over de achtergrond en de oorsprong van de An Innovative Truth congressen is beschikbaar via de link achtergrond.
 
An Innovative Truth IX is, evenals de vorige An Innovative Truth - congressen, een erkende EUSEW Energy Day. De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is geïnitieerd door de Europese Commissie in 2005 en is het vlaggenschip evenement van de Duurzame Energie Europa-campagne voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen.
 
An Innovative Truth IX - Congres over ICT, Duurzaamheid & Innovatie - is een initiatief van Stichting GreenICT - Foundation for Sustainable ICT - en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van ISATIS GROUP, Technische Universiteit-Delft, Technische Universiteit-Eindhoven, Universiteit-Twente en Wageningen UR, Stichting IIP Duurzame ICT, Stichting An Innovative Truth en Stichting GreenICT.
 
An Innovative Truth is een niet-commerciële congresformule. Bijdragen worden uitsluitend aangewend ter dekking van de kosten.

Nadere informatie en contact
Nadere informatie over het congres, het programma, de sprekers, het inschrijven, de organisatie, de partners, de locatie, het debat en de achtergrond is beschikbaar via de congreswebsite: www.aninnovativetruth.nl. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheden (wetenschappelijk) Research & Development via posterpresentaties en/of een demostand met de deelnemers te delen, dan vernemen we dat ook graag via de congreswebsite. Daarnaast bieden we bedrijven diverse andere mogelijkheden om hun activteiten met de deelnemers te delen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via deze link.

‹ Events overview